V luči priprav na čezmejni davek na ogljik nova trajnostna pravila na EU parketu

17.8.2023

co2 nova
Čezmejni davek na CO2, ki bo začel v Evropski uniji veljati 2026, je eden od osrednjih stebrov evropskega zakonodajnega paketa, ki naj bi državam EU do leta 2030 pomagal zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida za 55 odstotkov v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.

Da bi se podjetja v Evropski uniji karseda učinkovito pripravila na pravila o čezmejnem pobiranju davkov na ogljik, ta bodo začela veljati leta 2026, Evropska komisija uvaja prehodna obvezujoča pravila, ki bodo veljala od 1. oktobra do konca leta 2025. Poglejmo podrobnosti.

  • Čezmejni davek na CO2 (CBAM) je eden od osrednjih stebrov evropskega zakonodajnega paketa z naslovom Pripravljeni na 55, ki naj bi državam EU do leta 2030 pomagal zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida za 55 odstotkov v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.
  • Čezmejni davek je obenem glavno orodje, s katerim Evropska komisija preprečuje, da bi podjetja in vlagatelji odhajali iz Evropske unije.
  • Čezmejni davek se bo zaračunal, če bodo podjetja iz Evropske unije iz tretjih držav, kjer ni davka na CO2, uvozila elektriko, aluminij, cement, gnojila, vodik, železo in jeklo.
  • V prehodni fazi od 1. oktobra do konca leta 2025 uvozna podjetja ne bodo imela finančnih stroškov. Vse, kar morajo v tem prehodnem obdobju storiti, je poročanje o zgoraj naštetem uvoženem blagu in njegovih emisijah, sproščenih med proizvodnim procesom.
  • Podjetja bodo morala poročila pripraviti za zadnje letošnje četrtletje in jih Evropski komisiji posredovati do 31. januarja 2024.
  • Evropska komisija bo v prehodnem obdobju preskusila, kako učinkovita je metodologija, s katero bodo uvozniki od 1. oktobra do konca leta 2025 računali emisije, sproščene med proizvodnim procesom uvoženega blaga.
  • Evropska komisija bo za pomoč in podporo uvoznikom pripravila spletne seminarje, uporabniške priročnike, gradiva za usposabljanje in informacijska orodja za izračun in poročanje o emisijah. Vse našteto bo na voljo v začetku septembra.

Vir: Evropska komisija