V konkurenčni bitki na trgu intuicija že dolgo ni več dovolj

23.3.2018
B2 zaposleni racunalnisko izobrazevanje Rok Pirnat2

Po raziskavi družbe KPMG se zaupanje v poslovno analitiko (z angl. kratico BI) povečuje in s tem tudi njena uporaba v poslovnem svetu. Kar 53% vprašanih podjetij s celega sveta je v letu 2017 odgovorilo, da pri vsakodnevnem odločanju uporabljajo poslovno analitiko, pred dvema letoma samo 17%.

Zanimanje za uporabo podatkov v poslovnem odločanju se je v zadnjih letih povečalo tudi v Sloveniji. Managerji se zavedamo, da intuicija ni več dovolj v konkurenčni bitki na trgu. Prave informacije ob pravem času dajejo možnost odločanja in prevzemanja odgovornosti tudi na drugih nivojih v organizaciji, kar dela podjetja bolj agilna, učinkovita in s tem tudi bolj konkurenčna.

Pri tem je imel veliko vpliva tudi razvoj tehnologije in oblačnih storitev, ki danes uporabniku omogočajo hitro in stroškovno učinkovito implementacijo BI rešitev. Enostavnost uporabe pa povečuje razširjenost na vseh poslovnih področjih v podjetju.

Vprašanje, ki se praviloma vedno poraja ob vpeljavi novih programskih orodij je, kakšne spremembe in prilagoditve obstoječega stanja bodo potrebne, da bodo stvari delovale optimalno. Dejstvo je, da so urejeni in kakovostni podatki osnova za izdelovanje dobrih analitičnih poročil.

Odraz zavedanja managerjev, kako pomembni so podatki za njihov bodoči poslovni uspeh, je tudi zelo dobro obiskana Hitra šola učinkovite analitike. Združenje Manager je s strateškim ciljem povezovanja in prenosa dobrih praks med svojimi člani prevzelo vodilno vlogo pri gradnji zavedanja, da ima v današnjem svetu obdelava podatkov izjemno ekonomsko vrednost.

Med ključnimi faktorji, ki določajo zrelost podjetja za izkoriščanje moči poslovne analitike, sta vsebinsko poslovni vidik, ko v podjetjih vemo kaj moramo meriti za svoj poslovni uspeh(KPI), nadalje urejenost in kakovost podatkov, najmočnejši faktor pa so prav ljudje oziroma njihovo znanje in kompetence.

Prvi korak smo naredili včeraj s prenosom znanj o učinkoviti poslovni analitiki na managerje. Naša naloga je, da ga razširimo tudi v naših podjetjih, saj kot pravijo najboljši: 'Znanje za uspeh!'

 

Rok Pirnat, direktor področja BI na B2 d.o.o. in član Združenja Manager