V kateri fazi evolucije je vaše podjetje? Sodelujte v ZM raziskavi.

8.7.2021

DUMO 2021
Lani je raziskava pokazala, da so največji preskok naredila srednje velika podjetja.

Tudi letos bomo z raziskavo Združenja Manager, in sicer z DUMO modelom, ugotavljali, v kateri fazi evolucije so slovenska podjetja. DUMO kolo evolucije ponazarja prehod organizacij skozi delovno, učečo se, mislečo in ozaveščeno fazo.

Rezultati lanske raziskave so pokazali, da so največji razvojni premik naredila srednje velika podjetja. Raziskava je tudi pokazala, kje so priložnosti za napredek: v inoviranju poslovnih modelov in organizacijskih struktur, v večjem poudarku na medstrukturnih timih in kakovostnih odnosih ter mreženju.

Zanima nas, kakšno je stanje danes. Zato vas vabimo, da izpolnite štiriminutno anketo. Gre za vas in vaše podjetje.

Bonus za sodelujoče=povratna informacija
Vsi, ki boste sodelovali v raziskavi in ki boste to označili, boste na svoj e-naslov po zaključku raziskave prejeli informacijo, kje je vaše podjetje v primerjavi s podjetji enake velikosti.

O raziskavi in avtoricah
Model evolucije poslovnih sistemov, ki ga je zasnovala mag. Violeta Bulc, mag. Sonja Klopčič pa nadgradila v DUMO kolo evolucije, vam pomaga pri sistematičnem načrtovanju razvojnih aktivnosti.

Prvo raziskavo o tem, v kateri fazi evolucije poslovnih sistemov so slovenska podjetja, smo opravili leta 2017. Tedaj in leto kasneje se je izkazalo, da so podjetja na prehodu v mislečo fazo poslovno uspešnejša, pokazalo pa se je tudi, da je za razvoj inovativnih organizacij potrebna sprememba načina vodenja. Lani se je pokazalo, da so največji preskok naredila srednje velika podjetja. Pri vseh podjetjih pa smo zaznali tudi večji poudarek na razvoju odnosov, kar je dobra osnova za uspešno soočenje s kriznimi situacijami.

Zahvaljujemo se tudi članicam delovne skupine, ki so prispevale svoje znanje: Sonji Klopčič, Violeti Bulc, Martini Puc, Nini Langerholc Čebokli in Editi Krajnović.

Več o rezultatih zadnje raziskave preberite na MQ portalu.