V kateri fazi evolucije je vaše podjetje? Sodelujte v naši redni raziskavi po modelu DUMO!

29.6.2023
88932cb2 7fcf e84f 3cec 507e492cfcda2
Prikaz razporeditve deleža podjetij med štiri evolucijske faze v DUMO modelu glede na rezultate raziskave Združenja Manager leta 2021.

Po dveh letih (prvič smo jo izvedli v letu 2017) bomo z raziskavo Združenja Manager z DUMO modelom vnovič ugotavljali, v kateri fazi evolucije so slovenska podjetja. Šele podrobnejši vpogled v uravnoteženost posameznih parametrov voditeljstva v evolucijskem DUMO modelu pa pokaže, kakšna je poraba energije v podjetju, kje se ustvarjajo napetosti in kje gre za nepotrebno odtekanje pozornosti.

DUMO kolo evolucije ponazarja prehod organizacij skozi delovno, učečo se, mislečo in ozaveščeno fazo. 

Rezultati zadnje raziskave izpred dveh let so pokazali, da se je težišče pri razporeditvi podjetij med 4 razvojne stopnje (delovno okolje, učeče se okolje, misleče okolje in ozaveščeno okolje) premaknilo od delovnega proti mislečemu okolju, kar je nedvomno napredek.

Bolj, kot so posamezni parametri voditeljstva uravnoteženi, večjo dodano vrednostima podjetje v neki razvojni stopnji. Velja pa tudi, da s prehodom v višje razvojne stopnje podjetja dosegajo večjo dodano vrednost in trajnost. Zato je za voditelje pomemben vir informacij podrobnejša analiza rezultatov, ki nam kažejo, s katerimi izzivi pri napredovanju se podjetja v tem trenutku soočajo v prvi vrsti. Še posebno, ker se razvojni izzivi med podjetji razlikujejo in niso le funkcija njihove velikosti.

Zanima nas, kakšno je stanje danes. Ker raziskavo izvajamo petič, pa bomo lahko prepoznali tudi trende. Zato vas vabimo, da izpolnite štiriminutno anketo. Gre za vas in vaše podjetje, hvala, ker boste izpolnili vprašalnik.

 

O raziskavi in avtoricah 
Model evolucije poslovnih sistemov, ki ga je zasnovala mag. Violeta Bulc, mag. Sonja Klopčič pa nadgradila v DUMO kolo evolucije, vam pomaga pri sistematičnem načrtovanju razvojnih aktivnosti.
 
Prvo raziskavo o tem, v kateri fazi evolucije poslovnih sistemov so slovenska podjetja, smo opravili leta 2017. Tedaj in leto kasneje se je izkazalo, da so podjetja na prehodu v mislečo fazo poslovno uspešnejša, pokazalo pa se je tudi, da je za razvoj inovativnih organizacij potrebna sprememba načina vodenja. 

Slovenska podjetja imajo še dovolj neizkoriščenih elementov za dvig svoje uspešnosti in za možnost nadaljnjega prilagajanja lokalnim in globalnim trendom. Evolucijski pogled na razvoj omogoča sistematičen pregled nad razvojnimi rezervami, hkrati pa nas opominja na spregledane notranje vezi in soodvisnosti, ki so ključne za uspešno vodenje in trajnostno poslovanje.

Za doseganje večje dodane vrednosti ni dovolj povečevati samo produktivnosti(delati več istega), temveč je pomembno, kaj delamo in na kakšen način, tako kot posamezniki v podjetju in kot podjetje v celoti. Ključna je ustvarjalnost, sodelovanje, razvoj odnosov za večje vključevanje potencialov zaposlenih, usmerjenost na inovativne izdelke, storitve in rešitve za tržne niše. Pri tem je DUMO kolo evolucije navigacijski sistem v prihodnost, v misleča in ozaveščena podjetja.

 
Zahvaljujemo se tudi članicam delovne skupine, ki so prispevale svoje znanje: Sonji Klopčič, Violeti Bulc, Martini Puc, Nini Langerholc Čebokli in Editi Krajnović.