V gospodarstvu maja slabše razpoloženi

25.5.2022

navzdol32

Razpoloženje v gospodarstvu se je maja na mesečni ravni poslabšalo za 1,4 odstotne točke. Vrednost kazalnika gospodarske klime je dosegla 2,9 odstotne točke. Na spremembo sta po navedbah statistikov negativno vplivala kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih in med potrošniki. Na letni ravni je razpoloženje padlo za 2,8 odstotne točke, poroča STA.

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih se je maja na mesečni ravni znižal za 0,9 odstotne točke, med potrošniki pa za 0,7 odstotne točke. Vpliva kazalnikov zaupanja v storitvenih dejavnostih in gradbeništvu sta bila pozitivna (vsak je prispeval 0,2 odstotne točke), so sporočili iz državnega statističnega urada. Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno ni imel vpliva.

Na letni ravni je znižanje vrednosti kazalnika gospodarske klime posledica negativnih vplivov kazalnikov zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 4,1 odstotne točke) in med potrošniki (za 2,6 odstotne točke). Pozitivno pa so na spremembo vrednosti vplivali kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 3,2 odstotne točke), trgovini na drobno (za 0,4 odstotne točke) in gradbeništvu (za 0,3 odstotne točke).

Statistični urad je v ločeni objavi o poslovnih tendencah navedel, da se je vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih znižala, in sicer na mesečni ravni za dve odstotni točki ter na letni ravni za 10 odstotnih točk. Od dolgoletnega povprečja je bila višja le še za dve odstotni točki.

Zaupanje je upadlo zaradi nižjega kazalnika skupna naročila in kazalnika pričakovana proizvodnja (za štiri in tri odstotne točke). Kazalnik zalog končnih izdelkov ni imel vpliva.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno je bil na mesečni ravni nižji za odstotno točko, na letni ravni pa se je zvišal za devet odstotnih točk. Od dolgoletnega povprečja je bil višji za 16 odstotnih točk. Zaupanje je upadlo zaradi poslabšanja kazalnika pričakovana prodaja (za dve odstotni točki) in kazalnika obsega zalog (prav tako za dve odstotni točki).

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu je bil višji na mesečni in letni ravni za tri oz. pet odstotnih točk ter je bil 36 odstotnih točk nad dolgoletnim povprečjem. Na mesečno zvišanje sta vplivala oba kazalnika zaupanja - pričakovano zaposlovanje in skupna naročila (prvi se je zvišal za pet odstotnih točk, drugi za eno odstotno točko).

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih je bil na mesečni ravni enak, v primerjavi s prejšnjim majem in dolgoletnim povprečjem pa je bil višji za 10 oz. osem odstotnih točk. Kazalnik zaupanja je ostal nespremenjen zaradi višjega kazalnika pričakovano povpraševanje (za dve odstotni točki) in nižjega kazalnika poslovni položaj (za dve odstotni točki) ter nespremenjenega kazalnika povpraševanje.

Vir: STA