V EU politični dogovor o direktivi za večjo enakopravnost spolov v upravnih odborih

8.6.2022

gender equality12

Države članice Evropske unije in Evropski parlament so v torek dosegli politični dogovor o predlogu direktive, katere namen je zagotoviti bolj enakopravno zastopanost spolov v upravnih odborih evropskih podjetij. Spol, ki je slabše zastopan, bo moral zasedati 40 odstotkov položajev neizvršnih direktorjev, poroča STA.

Če se bodo države članice odločile, da bodo nova pravila veljala tako za neizvršne kot izvršne direktorje, bo moral delež slabše zastopanega spola znašati 33 odstotkov. Cilj 40 odstotkov za neizvršne direktorje ter 33 odstotkov za neizvršne in izvršne direktorje bodo morala podjetja doseči do 30. junija 2026, so sporočili iz Sveta EU, v katerem so zastopane države članice, in parlamenta.

Če tega ne bodo dosegli, bodo morala podjetja uvesti transparentne postopke za izbor in imenovanje članov upravnih odborov, s katerimi bodo odpravili neuravnoteženost. Predlog direktive vključuje tudi sorazmerne kazni za podjetja, ki ne bodo upoštevala pravil.

Pravila sicer ne bodo veljala za mala in srednja podjetja z manj kot 250 zaposlenimi. Preostala podjetja pa bodo morala o uravnoteženosti upravnih odborov enkrat letno poročati pristojnim nacionalnim oblastem. Če cilj ne bo izpolnjen, bodo morala pojasniti, kako ga bodo dosegla.

Predlog direktive morata zdaj Svet EU in Evropski parlament še uradno potrditi. Veljati bo začela 20 dni po objavi v uradnem listu EU, pri čemer bodo imele članice dve leti za implementacijo.

Po navedbah Sveta je bilo sicer v EU v zadnjih desetih letih doseženega nekaj napredka na področju enakopravnosti spolov v upravnih odborih podjetij. Leta 2011 je v upravnih odborih sedelo 10,3 odstotka žensk, oktobra lani pa 30,6 odstotka. Upravne odbore jih je leta 2011 vodilo tri odstotke, lani pa 8,5.

Razlike med državami članicami so sicer precejšnje. V upravnih odborih francoskih podjetij je bilo lani 45,3 odstotka žensk, v upravnih odborih ciprskih pa 8,5 odstotka. V upravah slovenskih podjetij je medtem sedelo 19,4 odstotka žensk. Slabše razmerje je v petih članicah unije, kažejo podatki Evropskega inštituta za enakost spolov.

Ob tem na Svetu poudarjajo, da je dokazano, da bolj uravnoteženi upravni odbori sprejemajo boljše odločitve. Poleg tega je pričakovati, da več žensk na položajih, ki sprejemajo gospodarske odločitve, spodbuja tudi večjo enakopravnost spolov v samih podjetjih in družbi na splošno.

Predlog direktive o enakopravnosti spolov v upravnih odborih podjetij ima sicer dolgo brado, saj ga je Evropska komisija predstavila pred desetimi leti.

"Ogromno žensk je usposobljenih za najvišje položaje - morajo jih tudi dobiti," je ob dogovoru dejala predsednica komisije Ursula von der Leyen, ki je bila leta 2012 kot nemška ministrica za delo in socialne zadeve med glavnimi zagovorniki predloga.

Vir: STA