Umar zvišal napoved gospodarske rasti za Slovenijo na 6,1 odstotka

16.9.2021

navzgor27

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je zvišal napoved gospodarske rasti in Sloveniji po novem napoveduje kar 6,1-odstotno rast bruto domačega proizvoda (BDP), potem ko je v pomladanski napovedi pričakoval 'zgolj' 4,6-odstotno rast. Za leto 2022 napoveduje 4,7-odstotno rast BDP-ja, za 2023 pa 3,3-odstotno.

"Predvsem zaradi višjih napovedi v mednarodnem okolju, hitrejše rasti dejavnosti od pričakovane, zlasti v drugem četrtletju in tudi v poletnih mesecih, ter ob nadaljnjem prilagajanju podjetij in potrošnikov spremenjenim razmeram, je napoved višja, kot smo predvideli v pomladanski napovedi," razloge za višjo rast pojasnjujejo v Umarju.

"Po globokem lanskem padcu aktivnosti (4,2 %) se letos nadaljuje okrevanje dejavnosti, vpetih v mednarodno menjavo (predelovalnih dejavnosti in prometa), ki se je začelo že v drugi polovici lanskega leta. Ugodna so gibanja v izvozu in uvozu, med investicijami se krepijo zlasti naložbe v opremo in stroje. S postopnim sproščanjem omejitvenih ukrepov medletno raste trgovina, postopno okrevajo tudi gostinske in nastanitvene storitve, igralništvo ter športne, kulturne, razvedrilne in osebne dejavnosti. Skladno s tem se krepi zasebna potrošnja," še dodajajo.

Več informacij: UMAR