UMAR: Lanska gospodarska rast je v veliki meri izhajala iz prve polovice leta, v zadnjem četrtletju se je krepila predvsem investicijska aktivnost

14.2.2023

57

Komentar podatkov o gospodarski rasti v zadnjem četrtletju 2022 in letu 2022

Realni bruto domači proizvod (BDP) se je po danes objavljenih podatkih Statističnega urada RS v zadnjem lanskem četrtletju tekoče povečal za 0,8 %, po močnem upadu v tretjem četrtletju. Občutno se je umirila medletna rast (0,2 %; na to so vplivali tudi trije delovni dnevi manj kot leto prej). Rast gospodarske aktivnosti v celem letu 2022, ki je bila 5,4-odstotna, je tako v veliki meri izhajala iz prve polovice leta (9,4 % medletno) in okrevanja po epidemiji. Gospodarska gibanja so bila v zadnjem četrtletju nekoliko ugodnejša kot smo ocenili v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj, ki smo jo na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) pripravili v začetku septembra 2022 (5 %). Podobno je rast BDP v evrskem območju v zadnjem četrtletju nekoliko presegla pričakovanja, kar predvsem odraža odpornost gospodarstev ter učinke sprejetih dogovorov in ukrepov za blaženje energetske krize na kazalnike zaupanja in umirjanje cen energentov.

Več: UMAR