Umar: Krepi se gospodarska aktivnost, prodaja maja presegla ravni izpred epidemije

14.6.2021

Maja Bednas5
Marijana Bednaš je direktorica Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR).

Okrevanje gospodarstva v Sloveniji je bilo v prvem četrtletju hitrejše, kot je povprečje EU-ja, obeti za rast v drugem trimesečju so ugodni, v publikaciji Ekonomsko ogledalo ugotavlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.

Zaostritev ukrepov za zajezitev covida-19 na začetku aprila je znova vplivala predvsem na storitvene dejavnosti, podatki o davčnem potrjevanju računov za drugo polovico aprila in maj pa kažejo na ponovno povečanje prodaje, ki je maja presegla ravni izpred epidemije, v povzetku gospodarskih razmer preteklih mesecev ugotavlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

Prodaja v delu storitev, kjer so omejitve poslovanja kljub sproščanju ostale relativno visoke (kulturne, razvedrilne in namestitvene storitve, potovalne agencije, prirejanje iger na srečo), pa je bila še naprej znatno nižja kot v istem obdobju 2019. Izvozni del gospodarstva so zajezitveni ukrepi tudi tokrat manj prizadeli.

Aktivnost v predelovalnih dejavnostih se je aprila povečala, izvoz pa se je po hitri rasti v prvih mesecih leta ohranil na doseženi ravni. "Ob tem so se gospodarska pričakovanja podjetij in potrošnikov v Sloveniji z umirjanjem epidemičnih razmer izboljšala, kar bi lahko pozitivno vplivalo na rast skupne gospodarske aktivnosti," so poudarili.

Višanje inflacije posledica rasti cen energentov in surovin

Nekoliko so se izboljšale tudi razmere na trgu dela, konec maja je bilo število brezposelnih za približno pet odstotkov nižje kot konec aprila. Število brezposelnih sicer ostaja višje kot pred epidemijo. Rast cen življenjskih potrebščin je bila aprila in maja višja kot v predhodnih mesecih in je bila 2,1-odstotna, kar gre po pojasnilih Umarja pripisati letošnji rasti cen naftnih derivatov, rasti cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev in višjim cenam surovin.

Skupni primanjkljaj konsolidirane bilance javnih financ je bil v prvih štirih mesecih ob presežku v aprilu nekoliko nižji kot v prvem četrtletju, glavnina je še naprej izvirala iz povišanih odhodkov, večinoma zaradi ukrepov za blažitev posledic epidemije. Aprila so bila gibanja konsolidirane bilance javnih financ ugodnejša kot v predhodnih mesecih, kar na Umarju povezujejo z odpravo nekaterih omejitev za poslovanje storitvenih dejavnosti in s tem okrepljenimi davčnimi prihodki.

Pričakuje se povečanje gospodarske aktivnosti

Po Umarjevi oceni so gospodarski obeti v mednarodnem okolju še naprej ugodni, sodeč po kazalnikih razpoloženja, naj bi se gospodarska aktivnost v državah območja z evrom v drugem četrtletju povečala. Ob večji precepljenosti in postopnem sproščanju zajezitvenih ukrepov v nadaljevanju mednarodne institucije napovedujejo okrevanje aktivnosti v večini držav z evrom, rast pa bodo poganjali zasebna poraba, naložbe in okrepljeno povpraševanje svetovnega gospodarstva.

Vir: rtvslo.si