UMAR: Gospodarska aktivnost višja kot pred razmahom epidemije; rast cen energentov, negotovosti zaradi motenj v dobavnih verigah

14.10.2021
FBp2KNjXIAMqgHA2

Obeti v evrskem območju ostajajo ugodni, ob povečani negotovosti v mednarodnem okolju v zadnjih mesecih, ki je povezana z motnjami v dobavnih verigah. V Sloveniji nekateri gospodarski kazalniki v poletnih mesecih nakazujejo umirjanje rasti, vseeno kazalniki gospodarske klime ostajajo na višji ravni kot pred epidemijo, v svojem rednem Ekomomskem ogledalu ugotavlja UMAR. V trgovini in dejavnostih s področja turizma so se poleti nadaljevala razmeroma ugodna gibanja, ob tem so gospodinjstva trošila še več. Aktivnost izvoznega dela gospodarstva je julija in avgusta ostala podobna kot v drugem četrtletju, ko se je precej povečala.

"V zadnjih mesecih v tem segmentu lahko opažamo umirjanje rasti, kar povezujemo z motnjami dobave surovin v avtomobilski industriji. Negotovost glede nadaljnjega razvoja epidemije covida-19 in sprejemanja morebitnih zajezitvenih ukrepov je septembra prispevala k poslabšanju vrednosti kazalnika gospodarske klime in zaupanja potrošnikov, ki pa ostajata na višji ravni kot pred letom in pred epidemijo. Na trgu dela so se razmere v zadnjih mesecih še izboljšale. Rast cen življenjskih potrebščin se je septembra okrepila, podobno kot v predhodnih mesecih predvsem zaradi visoke rasti cen naftnih derivatov."

Več: UMAR