UMAR: Aprila pri mednarodni blagovni menjavi in predelovalnih dejavnostih nižja gospodarska aktivnost, v nekaterih storitvenih dejavnostih nadaljnja rast; inflacija tudi maja nižja

20.6.2023

sfsvgs2

Vrednosti nekaterih kratkoročnih gospodarskih kazalnikov za Slovenijo, povezanih z mednarodno blagovno menjavo in aktivnostjo predelovalnih dejavnosti, so se aprila znižale. Ugodnejša so bila gibanja storitvene menjave, predvsem zaradi opaznega okrevanja menjave s turizmom povezanih storitev. V prvem četrtletju se je povečal tudi prihodek v tržnih storitvah, zlasti strokovno tehničnih in arhitekturno-projektantskih, kar je povezano z močno gradbeno aktivnostjo, ki je ostala visoka tudi aprila. Trošenje gospodinjstev za hrano, neživila in prenočitve doma je bilo aprila manjše kot pred letom, za avtomobile pa večje. Medletna rast cen življenjskih potrebščin se je po znižanju v aprilu tudi maja nekoliko upočasnila, na 8,4 %. K inflaciji so največ prispevale cene storitev, visok ostaja tudi prispevek cen hrane, se je pa njihova rast malenkost upočasnila. V izbrani temi tokratnega Ekonomskega ogledala predstavljamo nove Eurostatove projekcije prebivalstva za Slovenijo (EUROPOP2023). Še posebej so aktualne z vidika analiziranja izzivov, ki jih povzroča spreminjanje strukture prebivalstva z zniževanjem števila prebivalcev v starosti od 20 do 64 let in naraščanjem števila starejših prebivalcev, ter uvajanja potrebnih ukrepov, zlasti za prilagoditev sistemov socialne zaščite.

Več: UMAR