Ukrepi pomoči za blažitev posledic koronakrize

22.10.2020

pomoc v koronakrizi2

Časnik Finance je na enem mestu zbral ukrepe, ki so trenutno v veljavi tako za podjetja kot samostojne podjetnike na podlagi protikoronskih paketov, in pomoči, ki jih podjetja lahko dobijo prek razpisov.

Za podjetja:

1. Delno povračilo nadomestila plač za čakanje na delo
2. Subvencija za skrajšani polni delovni čas
3. Povračilo nadomestila za višjo silo
4. Povračila nadomestil za čas karantene
5. Povračilo nadomestila za kratkotrajno bolniško odsotnost
6. Plačilo testa za korono ni več boniteta
7. Odlog plačila posojila
8. Državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij

Za samozaposlene:

1. Temeljni dohodek za samozaposlene
2. Nadomestilo za čas karantene in višje sile za samozaposlene

Razpisi za subvencije in ugodna posojila

Na voljo so:
- subvencije Slovenskega podjetniškega sklada za kritje stroškov nakupa zaščitne opreme v podjetjih;
- subvencije Spirita za začetek ali nadaljevanje razvojnega projekta na področju iskanja oziroma proizvodnje rešitev za lajšanje posledic epidemije covid-19;
- predvidena je še objava razpisa za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu zaradi epidemije;
- ugodna mikroposojila Slovenskega podjetniškega sklada, s katerimi lahko podjetja krijejo do 100 odstotkov vseh upravičenih stroškov projekta;
- ugodna posojila SID banke za kritje stroškov ter povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela; za podjetja iz sektorja turizma in gostinstva je na voljo posebna posojilna linija.

Več o ukrepih pomoči