Tri tisoč direktorjev o popandemični prihodnosti dela

20.2.2021

delo na daljavo3

Agilnost, tehnologija in regulacija so ključne prednostne naloge izvršnih direktorjev po pandemiji. Takšne so ugotovitve, zapisane v poročilu IBM raziskave med 3.000 svetovnimi direktorji. Poročilo pa opredeljuje tudi največje tveganje v prihodnosti na področju podjetništva in gospodarstva. To je kriza zaposlovanja in preživljanja. Slednje je po poročanju Svetovnega gospodarskega foruma eno največjih tveganj za leto 2021.

Raziskava med 3.000 izvršnimi direktorji odpira prednost korporativnim prednostnim nalogam po koronavirusu. Odpravljanje motenj, zavračanje zastarelih tradicij in izkoriščanje edinstvenih prednosti so nova področja, ki jih je IBM poudaril v svoji študiji generalnega direktorja za leto 2021. "Pandemija covida-19 je mnoge voditelje izzvala, naj se osredotočijo na tisto bistveno, na primer na njihove ljudi," je dejal Mark Foster, višji podpredsednik pri IBM Services.

Študija, narejena med najbolj uspešnimi izvršnimi direktorji na svetu obravnava tri bistvena področja. To so prednostne naloge, priložnosti in spoznanja.

Prednostne naloge v pandemiji

  1. Agilnost. To je sposobnost hitrega odzivanja brez izgubljanja zagona in z največjo možno močjo in hitrostjo je  glavna prednostna naloga voditeljev. Več kot polovica (56 %) izvršnih direktorjev poudarja, da je treba v naslednjih dveh do treh letih "agresivno zasledovati" operativno fleksibilnost.
  2. Tehnologija naj bi imela največji poslovni vpliv v naslednjih nekaj letih. Za doseganje rezultatov izvršni direktorji najbolj iščejo Iot (internet stvari), tj. svet povezanih naprav, digitalizacije, podatkov v oblaku in umetne inteligence.
  3. Regulacija, uredba. Polovica izvršnih direktorjev je v študiji navedla nujnost trdne in nespreminjajoče se ter pametne regulacije oziroma določanja uredb glede zasebnosti, podatkov, trgovine in zdravja.

Priložnosti v pandemiji

  1. Vodstvo – uspeh dosegajo "odločilna strateška vodstva", pri čemer je v 85 % ključ do poslovne uspešnosti prav vodstvo in njihova poslovna odličnost.
  2. Tehnologija – izvršni direktorji podjetij, ki uspevajo, so najbolj osredotočeni na nove tehnologije in jih uporabljajo ne glede na tveganja, ki jih (morda) prinašajo.
  3. Zaposleni – uspešna podjetja izkoriščajo pridobljena znanja in veščine, pridobljene med pandemijo in vse bolj prakticirajo »delo od doma« in iskanje talentov ne glede na njihovo lokacijo bivanja.
  4. Inovacije – najbolj uspešni so naklonjeni inovacijam, jih soustvarjajo in pri razvoju inovacij sklepajo partnerstva z ostalimi podjetij za hiter in učinkovit preboj inovacije na trg.
  5. Kibernetska varnost – več kot tretjina vidi kibernetsko varnost kot izziv in tveganje, ki se ga je treba vsako sekundo zavedati in ga obvladovati.

Spoznanja v pandemiji

1. Stranke – 48 % vprašanih je kot najpomembnejše poslovne prednostne naloge navedlo stranke, poslovne partnerje, kupce. To vključuje ustvarjanje pozitivnih izkušenj strank in osredotočanje na etiko in integriteto. Pri tem je nujno zavedanja, da je poskus izkoriščanja strank ali partnerjev kratkoročna igra, ki vodi v poraz in neuspeh.
2. Izdelki – Izdelki in storitve morajo imeti odlike trajnostne naravnanosti, inovativnosti in uporabnosti.
3. Operativa – Prednost se ustvarja s poudarkom na učinkovitosti, distribuciji, strukturi cene in preglednosti oziroma transparentnosti.

Največja tveganja

Svetovni ekonomski forum (vir: Global Risks Report 2021) je v svojem poročilu o globalnih tveganjih za leto 2021 preučil tveganja in posledice povečanja neenakosti in razdrobljenosti družbe. "Izgube zaposlitve, naraščajoča digitalna ločnica, motene socialne interakcije in nenadni premiki na trgih bi lahko povzročili strašne posledice in izgubili priložnosti za velike dele svetovnega prebivalstva," opozarjajo v poročilu.

Vir: Svet kapitala