Trajnostno vlaganje postaja trend

13.12.2021

denar17
Družbeno odgovorni skladi so v globalnem merilu edini investicijski razred, ki dosega razcvet v pravem pomenu besede. Že nekaj let čisti prilivi vanje presegajo 20 odstotkov na leto, letos pa naj bi pritegnili celo 30 odstotkov vseh svežih naložb.

Trajnostno ali etično investiranje je postalo močan trend, pišejo v Delu. Družbeno odgovorni skladi so v globalnem merilu edini investicijski razred, ki dosega razcvet v pravem pomenu besede. Že nekaj let čisti prilivi vanje presegajo 20 odstotkov na leto, letos pa naj bi pritegnili celo 30 odstotkov vseh svežih naložb.

Družbeno odgovorna podjetja pa niso za vlagatelje privlačna samo zato, ker delujejo »dobro za okolje«, pač pa so tudi s stališča »dobro za vlagatelja« boljša od konkurence.

Primerjava standardnega indeksa MSCI ACWI, ki vključuje delnice skoraj 3000 mednarodnih podjetij iz različnih sektorjev z ožjim indeksom MSCI ACWI ESG Leaders (vključuje 1170 družb), je pokazala, da so v 13 letih naložbe ESG prinesle 7,9 odstotka več.

Več v Delu