Trajnost, prihodnost in kadri

20.12.2019
Borut Ceh Labena4

Trajnosti razvoj je ključen za obstanek ekosistemov na našem planetu. Vseh ekosistemov, ne samo okoljskega, družbenega ..., ampak tudi gospodarskega. Danes je jasno, da bodo to tekmo preživeli le tisti, ki bodo razmišljali iz perspektive prihodnosti nazaj v sedanjost in tako zastavljali svoje storitve, izdelke, podjetja in organizacije. Podjetja, ki so zavezana k trajnostnem razvoju, morajo enakovredno naslavljati družbeni, okoljski in ekonomski vidik ter vpliv in njihove presečne množice.

V Labeni trajnost razumemo prepleteno in jo uresničujemo na več vzporednih področjih.

Pri zaposlovanju v smislu delovnih mest in zadolžitev, nalog in projektov, ki se jih zaposleni lotevajo. Ustvarjamo delovno okolje, kjer upoštevamo, kje si zaposleni želijo biti čez 3, 5, 7 let in njihove zgodbe tudi peljemo v to smer. Pri tem upoštevamo poslovanje s partnerji, kupci, strankami in pogled na trende prihodnosti. Kaj jim lahko ponudimo s stališča trajnosti, da bo storitev ali izdelek uporabniško in okoljsko prijaznejši, njegova uporaba enostavnejša in da bo dodana vrednost informacij, ki jih uporabnik dobi, prilagojena trendom in zahtevam v prihodnosti. S tem prepletanjem poteka sinergija med trajnostjo naših izdelkov in storitev, ki jih kupci uporabljajo, okolja, kjer zaposleni delajo, in trajnostnega odnosa do okolja, v katerem vsi sobivamo.

Ali konkretno: na področju biotehnologije smo na primer razvili inovativni in hiter postopek, s katerim lahko neposredno iz zajete vode ugotovimo, ali so v ribniku, morju, ribogojnici, vodi invazivne vrste in patogeni, ki so škodljivi tako za organizme v vodi kot ljudi, okolje in nenazadnje posel. Prav tu so zajeti vsi zgoraj navedeni vidiki.

Pri vseh tehnoloških rešitvah, ki jih ponujamo, poskušamo vse bolj nastopati iz zornega kota prihodnosti. Kje bodo rešitve prinesle preboj pri načinu našega dela, uporabe v praksi in vplivu na okolje ter družbo.

Borut Čeh, direktor Labene in finalist za priznanje Mladi manager 2019