"Trajnost ni le beseda, za naše podjetje je nov izziv"

29.11.2020

Melita Rozman Dacar 25x26
Melita Rozman Dacar, direktorica družbe SŽ-Tovorni promet, ki je podpornik projekta Trajnostno voditeljstvo.

Trajnost in trajnostni razvoj. Beseda in besedna zveza, ki sta v zadnjih letih postali nekakšen modni slogan, ki ga radi omenjamo ob vsaki priložnosti. A v zadnjih mesecih smo se začeli vse bolj zavedati dejanskega pomena trajnostnega razvoja, tudi v našem podjetju. Kljub izzivom, ki jih v naše delo prinaša epidemija s potrebnimi ukrepi za zaščito zdravja zaposlenih, smo opravljali prevoze za oskrbo domačega in tujega gospodarstva ter prebivalcev. V obdobju, kakršnega še nismo doživeli, se je pokazalo, kako izredno pomembna je trajnost v vsakdanjem poslovanju in kaj vse zajema.

Naj gre za odnose z dobavitelji, s poslovnimi partnerji, kupci, z lastniki, zaposlenimi – za uspešno poslovanje in razvoj je nujno, da gre za trajne odnose. Le z odkritimi, poštenimi, partnerskimi odnosi, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju in skupni viziji, bomo lahko uspešni na dolgi rok. S prepletom dolgoročnega sodelovanja vseh poslovnih deležnikov bomo lahko gospodarska gibanja ponovno obrnili navzgor.

Gre za lahko nalogo? Nikakor ne. Družba SŽ-Tovorni promet deluje stoodstotno na trgu in v konkurenčnem okolju, ki je vse bolj nepredvidljivo. Kupci in poslovni partnerji so neizprosni, na trgu je vse manj prostora za tiste, ki ne ponudijo nekaj več od cene in kakovosti, ki se ne prilagajajo kupčevim potrebam in ne razvijajo novih trajnostnih rešitev.

Nujno je uvajanje sprememb, ki bodo podjetju omogočale boljše in odgovorno poslovanje. Dolgoročno to pomeni povečevanje konkurenčne prednosti in boljši poslovni izid, povečanje zadovoljstva in zvestobe uporabnikov naših storitev, krepitev vloge podjetja v lokalni skupnosti, izboljšanje predvidevanja in upravljanj tveganj ter tudi odnosa do okolja. Naša dolgoročna uspešnost je odvisna od zaupanja različnih deležnikov. Da dosežemo zadani cilj, moramo najprej vsi verjeti vanj – od vodstva do zadnjega zaposlenega v podjetju.

Prednosti, ki jih trajnost ponuja, se vsekakor zavedamo, pot do njih pa ne bo lahka. To zlasti velja za naše podjetje, ki je odvisno od mnogih deležnikov. Treba bo spreminjati kulturo podjetja, vrednote, prav vsi zaposleni bodo morali slediti jasno zastavljenim ciljem. Skupaj premagujemo veliko izzivov in prepričana sem, da zmoremo tudi to in da nam bo uspelo. Tudi s pomočjo naših kupcev in partnerjev ter s podporo države, ki bo pomagala pri preusmerjanju tovora na železnico.

Čaka nas velik izziv – verjeti v trajnost, ji slediti in jo živeti vsak dan. Naš cilj je jasen. Železniški prevoz je pomemben dejavnik trajnostnega razvoja in to bomo tudi dokazali. Se nam boste pridružili?

Melita Rozman Dacar, direktorica družbe SŽ-Tovorni promet