Trajnost, ključ do okrevanja po covidu-19: od strateških odločitev do konkretnih dejanj

10.7.2020

ZM in CER2

Združenje Manager (ZM) in Center energetsko učinkovitih rešitev (CER) pozdravljata napredek Slovenije pri doseganju zastavljenih ciljev Agende za trajnostni razvoj do 2030, ki jih bo Slovenija predstavila na današnjem zasedanju visokega političnega vrha za trajnostni razvoj pod okriljem Organizacije združenih narodov. ZM in CER si prizadevata, da trajnost postane ključni del načrtov za okrevanje po epidemiji covida-19.

Slovenija je v zadnjih petih letih dosegla napredek v okviru različnih ciljev trajnostnega razvoja, med drugim je zmanjšala brezposelnost med mladimi, dosegala nadpovprečno gospodarsko rast, povečala število raziskovalcev v zasebnem sektorju, zmanjšala relativno vrzel tveganja revščine in napredovala po kazalnikih varnosti. Sprejela je tudi pravne podlage in strategije, ki bodo pripomogle k učinkovitejšemu nadaljnjemu doseganju ciljev trajnostnega razvoja, za kar se bomo morali potruditi vsi skupaj. Zato v ZM in CER pozivamo vlado, naj trajnost postane ključni del zagona gospodarstva po epidemiji covida-19. Na ta način bomo pomembno in takoj prispevali k doseganju ciljev agende trajnostnega razvoja.

Slovenija kot primer najboljše evropske prakse zelene transformacije

»Vlado želimo spodbuditi, naj bo pri uvajanju zelenih in trajnostnih sprememb odločna, hitra in drzna, da bo lahko Slovenijo predstavila kot primer najboljše evropske prakse zelene transformacije v času slovenskega predsedovanja EU, ki je pred vrati,« poudarja Medeja Lončar, predsednica ZM.

Hkrati želimo, da bodo ambiciozno zastavljeni cilji konkretno podprti z zadostnimi proračunskimi sredstvi, resursi in drugimi spodbudami, ki bodo omogočili bolj učinkovito transformacijo v zeleno, nizkoogljično in krožno družbo. Ob tem je nujno, da se dialog med deležniki še naprej krepi. Še posebej, ko bodo nastajali konkretni ukrepi na področjih zelene regulative, javnih naročil, zelenih delovnih mest, politike upravljanja z naravo in zemljišči, zelenih financ in davkov. Želimo si, da bo prevladala kultura vključevanja, transparentnosti in sodelovanja. Zato je Sekcija mladih managerjev pri ZM s svojimi predlogi aktivno sodelovala v postopku priprave omenjenega nacionalnega pregleda, ZM pa je maja na pobudo CER skupaj z več kot 120 podjetji in organizacijami v okviru Zavezništva za zeleno okrevanje oblikoval priporočila za zeleno okrevanje po covidu-19.

Trajnostni kriteriji odločajo tudi o izboru managerja leta 2020

Ker se zavedamo, da ima gospodarstvo nepogrešljivo vlogo pri uvajanju trajnostnih sprememb, dajemo trajnostnemu voditeljstvu v Združenju Manager posebno težo. Skozi naše aktivnosti ga postavljamo v ospredje: med kriterije za letošnji izbor managerja leta smo dodali kriterije trajnosti, ta tema bo v ospredju tudi na septembrskem Managerskem kongresu, prav danes pa smo zagnali tudi posebno podstran o trajnostnem voditeljstvu. Tako zasledujemo poslanstvo Združenja Manager po spodbujanju doseganja večje produktivnosti in dodane vrednosti na odgovoren in trajnosten način – prijazen do ljudi, okolja in prihodnjih generacij.

#ZelenoOkrevanje #CiljiTrajnostnegaRazvoja #GreenRecovery #SDGs