To so subvencije, ki jih še lahko izkoristite

7.11.2021

denarna pomoc40

Finance so objavile seznam subvencij, ki jih še lahko izkoristite.

Slovenski podjetniški sklad je odprl 13 vavčerjev, subvencij malih vrednosti, ki so namenjeni MSP. Javni pozivi so načeloma odprti do marca 2023, a jih lahko sklad kadarkoli zapre, če denar poide predčasno.

Gre za vavčerje za:
- celostno vrednotenje okoljskih vplivov,
- pridobitev certifikatov,
- dvig digitalnih kompetenc,
- tržne raziskave tujih trgov,
- kibernetska varnost,
- priprava digitalne strategije,
- prototipiranje,
- uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v MSP,
- zaščita intelektualne lastnine,
- statusno preoblikovanje družb, 
- udeležba na mednarodnih forumih,
- udeležba v gospodarskih delegacijah v tujini,
- prenos lastništva.

Agencija SPIRIT je objavila poziv, prek katerega je mogoče dobiti sredstva za kritje stroškov dela raziskovalnega kadra za eno leto. Ob tem SPIRIT do 13 tisoč evrov sofinancira udeležbo podjetja na mednarodnih sejmih v tujini; prav tako ima še vedno odprt javni razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov. Prek SPIRIT-a je na voljo tudi denar za sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti po modelu EFQM za velika podjetja.

Več v Financah