Temelj uspeha so zaposleni

8.11.2018
Hrastnik1860 PeterCas 2

Steklarna Hrastnik je podjetje, ki je v zadnjih nekaj letih naredilo velik preobrat v poslovanju. Podjetje je bilo v zadnjih 9 letih preobraženo do te mere, da zdaj postavljamo temelje že za prihodnjo, t.i. digitalno preobrazbo družbe.

Temelj (vsakega) poslovnega uspeha pa v središče mora postavljati zaposlene. Dejstvo je, da so tudi na področju zaposlovanja edina stalnica spremembe. In ne glede na to skozi kakšne spremembe gredo podjetja ali družba na splošno, je prvo pravilo ter pravi temelj vedno odlična skrb ter odnos z ekipo, ki gradi prihodnost. Na vseh ravneh.

Ne glede na to, kakšne spremembe nas čakajo in jih seveda tudi načrtujemo, se nam zdi izjemnega pomena to, da so zaposleni informirani ter vključeni v vse dogodke in načrte, saj se le tako počutijo spoštovane, motivirane in del uspeha. Z izzivi sodobnega časa in globalne konkurence se lahko vsakodnevno srečujemo le s pomočjo kompetentnih in usposobljenih zaposlenih. Zato nenehno vlagamo v znanje in razvoj. Da to področje v Steklarni Hrastnik jemljemo resno, dokazujejo kazalci, kot so razvejana komunikacijska mreža, skrb za stalen razvoj in izobraževanje, procesi mentorstva, sodelovanje z izobraževalnimi institucijami, kar 18 ukrepov v okviru certifikata Družini prijazno podjetje, lastno športno društvo, preventivno izobraževalni programi, nagrajevanje inovacij, nenehna vlaganja v ergonomijo ter zdravje zaposlenih, izboljšanje delovnih pogojev, možnost napredovanja ter konstantne investicije v rast in razvoj.

Na trgu dela smo v zadnjem letu priča kroničnemu pomanjkanju proizvodnih delavcev ter strokovno tehničnih kadrov na vseh nivojih. Zato intenzivno gradimo ne zgolj na prepoznavnosti Steklarne Hrastnik kot želenega zaposlovalca – temveč predvsem na zadovoljnih zaposlenih, odpiranju priložnosti za mlade in za poklice prihodnosti ter družbeni odgovornosti v vseh možnih oblikah in načinih. Pri sedanjih in bodočih sodelavkah ter sodelavcih želimo spodbujati spontano in stalno učenje, s tem pa tudi osebno in poklicno rast. Našo pozornost tako širimo izven podjetja samega – na iskalce zaposlitve, na sodelovanje s šolami ter mladimi na sploh kot seveda tudi na lokalno skupnost.

Zavedamo se, da se notranje kulture ne da kar določiti. Zavedamo se, da so odprta komunikacija, spoštovanje vrednot in dvigovanje t.i. blagovne znamke podjetja dolgotrajen proces. Na ravni podjetja se nenehno trudimo, da izboljšamo vse procese in poti, hkrati pa poudarjamo tudi odgovornosti posameznika. Steklarna Hrastnik, podjetje s skoraj 160 letno tradicijo, ki nenehno vlaga v vrhunsko tehnologijo, razvoj, nagrajuje inovativnost, spodbuja samoiniciativnost ter na trg pošilja vrhunske izdelke iz briljantno čistega stekla, si ne želi zgolj digitalne tovarne prihodnosti. Naš cilj so zadovoljni zaposleni, čisto okolje za naše otroke, ohranjanje tradicije, trajnostni razvoj in družbena odgovornost v vseh odtenkih.

Prilagajamo. Iščemo. Živimo. Zgodbo Steklarne Hrastnik.

 

mag. Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik