Svet na bolje spreminja tehnologija in ne politika

16.1.2020
Tomaz Bitenc portret2

Trajnostni razvoj pomeni, da bomo svet pustili naslednji generaciji v vsaj takšnem stanju, kot smo ga prejeli. Lahko pa ga izboljšamo. Priča smo namreč spreminjanju sveta z nepredstavljivo hitrostjo, ki jo narekuje zlasti eksponentni razvoj znanosti in tehnologije.

Naj ponazorim z nekaj primeri:

- Pametni telefon, ki ga nosimo v žepu, je 1.000.000-krat zmogljivejši kot računalniki, ki jih je Nasa uporabila v plovilu Apollo 11, s katerim je človek prvič stopil na Luno.

- V le enem desetletju se je prenos podatkov na spletu pocenil za 1000-krat, procesorska moč pa za 100-krat.

- V 20 letih je cena sekvenciranja človeškega genoma padla za neverjetnih 1.000.000-krat.

Pričakujemo lahko torej, da bomo trenutne težave rešili prav s tehnološkimi inovacijami.

Smrtnosti na cestah ne bodo preprečile vedno višje kazni, ampak popolnoma avtonomna vozila, ki bodo znižala pogostost prometnih nesreč za več kot 99 odstotkov.

Izpustov toplogrednih plinov ne bomo preprečili samo z omejitvami, ampak predvsem s tehnologijo. Tehnologija, ne politika, bo poskrbela, da bomo srednjeročno prešli z uporabe ogljikovodikov na obnovljive vire (elektrarne, transport itd.), saj se preprosto ne bo več splačalo uporabljati nafte oziroma bencina zaradi cenovne učinkovitosti obnovljivih virov.

Svoj osebni življenjski cilj, ki je razviti tehnologijo za preprečevanje nepotrebnih smrti zaradi krvožilnih in rakavih obolenj, udejanjam skozi svoji podjetji GenePlanet in Universal Diagnostics (UDX). Zavedamo se pomembnosti trajnostnega razvoja in ogromnega potenciala modernih tehnologij, zato na letni ravni v razvoj in raziskave vložimo približno 10 milijonov evrov.

Naša digitalna platforma Health Intelligence (HI!) je namenjena preprečevanju razvoja kardiovaskularnih obolenj. Posameznikom omogoča interpretacijo celotnega človeškega genoma. V povezavi z analizo krvnih markerjev, mikrobiomskih testov in podatkov s pametnih naprav nudi vpogled v posameznikove individualne potrebe in jih usmerja k bolj kakovostnemu življenjskemu slogu.

Razvijamo tudi krvni test za zaznavanje raka v zgodnji fazi, kjer se simptomi še niso pojavili. Za primerjavo: pri odkritju raka debelega črevesa v zgodnji fazi (I.) je preživetje pacientov višje od 90 odstotkov, medtem ko je preživetje v pozni fazi (IV.) nižje od 10 odstotkov. Krvni test, ki zaznava (epi)genetske spremembe na ravni DNA, bo omogočal zaznavo rakavih pacientov v zgodnji fazi ter tako bistveno izboljšal njihovo preživetje.

Zaupajmo prihodnosti, ki jo riše tehnologija!

Marko Bitenc, ustanovitelj podjetij GenePlanet in Universal Diagnostics ter finalist za priznanje Mladi manager 2019