Finance: letos bo razpisanih več kot 400 milijonov evrov subvencij za gospodarstvo

22.1.2022

denarna pomoc52
Na voljo bodo sredstva za naložbe, spodbujanje raziskav in razvoja v podjetjih, digitalizacijo, lesno panogo.

Podjetja lahko v prvem četrtletju tega leta pričakujejo objave razpisov, ki bodo skupno vredni več kot 400 milijonov evrov.

1. Javni razpis za digitalno transformacijo podjetij; okvirna višina sredstev: 44 milijonov evrov.

2. Javni razpis pomoč investicijam za večjo predelavo lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo; okvirna višina sredstev: 28 milijonov evrov.

3. Javni razpis investicije po zakonu o skladnem regionalnem razvoju; okvirna višina sredstev: 30 milijonov evrov.

4. Javni razpis investicije po zakonu o skladnem regionalnem razvoju; okvirna višina sredstev: 20 milijonov evrov.

5. Javni razpis zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture; okvirna višina sredstev: 18 milijonov evrov.

6. Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma; okvirna višina sredstev: 69 milijonov evrov.

7. Trajnostni razvoj javne in skupne infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah; okvirna višina sredstev: 10 milijonov evrov.

In še mnogo drugih razpisov, ki so jih na enem mestu zbrale Finance.