Storitvene dejavnosti bodo zaradi daljšega okrevanja še potrebovale državno pomoč

27.6.2021

Mojca Kunsek2
Zdaj so nujni ukrepi za spodbujanje investicij in potrošnje, meni Mojca Kunšek, direktorica Ajpesa.

Mojca Kunšek, direktorica Ajpesa in članica ZM, je v intervjuju za Delo izpostavila, da je pandemija najbolj prizadela podjetja v storitvenih dejavnostih, zato bodo ta tudi v naslednjih mesecih potrebovala državno pomoč. Njihova prihodnost pa ne bo odvisna le od nadaljnjih državnih spodbud, ampak tudi od nadaljnjega razvoja pandemije in od inovativnega pristopa pri snovanju novih poslovnih modelov. Prav spremembe poslovnih modelov in digitalne spremembe se mnogim podjetem že kažejo v rezultatih poslovanja za lani, pravi sogovornica. Dodaja, da so kljub temu rezultati za leto 2020 razumljivo slabši kot tisti leta 2019, lahko pa pričakujemo, da se bo okrevanje letos nadaljevalo.

Podatki o poslovanju gospodarstva leta 2020 kažejo, da je to okrepilo likvidnostne rezerve ter še dodatno zmanjšalo zadolženost in odvisnost od bančnega sektorja. Po drugi strani pa stagnirajo investicije, ki so motor razvoja tako gospodarstva kot družbe in države. H krepitvi gospodarske aktivnosti bodo zato najbolj pripomogli ukrepi, ki bodo spodbujali investicije in zasebno potrošnjo, meni Kunšek.

Podatki za 2020 tudi kažejo, da je se je zmanjšal obseg industrijske proizvodnje za 6,2 odstotka, kar je prvič v zadnjih šestih letih; neto čisti dobiček leta 2020 je bil nižji za 38 odstotkov oziroma za 1,7 milijarde evrov, delež neto čistega dobička v skupnih prihodkih družb pa je bil najnižji v zadnjih petih letih, a višji, kot v letih od 2008 do 2015. Ob tem je bilo v 2020 ustanovljenih za 17 odstotkov manj novih gospodarskih družb, s poslovanjem pa je prenehalo 24 odstotkov manj družb, k čemur je pripomoglo tudi ukrepanje države.

Ukrepe državne pomoči je sicer izkoristila približno polovica gospodarskih družb, kar kaže na to, da epidemija nekaterih ni bistveno prizadela.

Več v Delu