Storitvena dejavnost marca z višjim prihodkom

27.5.2022

zaposleni gostinstvo10

Prihodek od prodaje storitev je bil marca na mesečni ravni višji za 0,7 odstotka, na letni pa za 20 odstotkov. Najbolj se je po podatkih statističnega urada zvišal v gostinstvu, in sicer na mesečni ravni za 12,2 odstotka, na letni pa za 216 odstotkov, poroča STA.

Marca je bil prihodek od prodaje višji tudi v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 5,6 odstotka), v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 1,3 odstotka) ter v dejavnosti promet in skladiščenje (za 0,4 odstotka).

Nižji kot februarja je bil v poslovanju z nepremičninami (za 2,8 odstotka) ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 0,5 odstotka), so zapisali na državnem statističnem uradu.

K letnemu dvigu prihodka so medtem prispevale vse opazovane skupine storitvenih dejavnosti. Najizraziteje se je zvišal v gostinstvu, in sicer za 216 odstotkov; višji je bil tako v nastanitvenih storitvah kot tudi v dejavnosti strežba jedi in pijač.

V poslovanju z nepremičninami se je povečal za 25,8 odstotka, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 22,9 odstotka, v dejavnosti promet in skladiščenje za 12,3 odstotka, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 11,9 odstotka ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za devet odstotkov.

V prvem četrtletju je bil prihodek od prodaje storitev višji kot v istem obdobju prejšnjega leta, in sicer za 20,4 odstotka. Tudi v tej primerjavi se je najizraziteje zvišal v gostinstvu (za 208,8 odstotka).

Vir: STA