Stopnja brezposelnosti v drugem četrtletju pri 4,2 odstotka

30.8.2022

zavod RS za zaposlovanje10

V Sloveniji je bila v drugem četrtletju stopnja brezposelnosti 4,2-odstotna oz. 0,1 odstotne točke nižja kot v četrtletju pred tem, je sporočili državni statistični urad. Število brezposelnih se glede na prvo četrtletje kot glede na enako obdobje lani ni spremenilo, je pa upadlo število dolgotrajno brezposelnih. Več je prekarnega dela, poroča STA.

Razmere na trgu dela tako v drugem četrtletju ostajajo skoraj nespremenjene. Med prebivalci Slovenije je bilo v zasebnih gospodinjstvih delovno aktivnih 987.000 oseb, kar je 7000 oseb več kot v prvem četrtletju in za 8000 oseb (en odstotek) več kot v drugem lanskem četrtletju.

Stopnja delovne aktivnosti v starostni skupini med 20 in 64 let je bila med moškimi 81,3-odstotna, med ženskami pa 74,5-odstotna. Pri moških je to v primerjavi s prejšnjim četrtletjem pomenilo rast za 0,9 odstotne točke, pri ženskah pa za 0,4 odstotne točke.

Stopnja delovne aktivnosti je znašala 78 odstotkov, kar je za 0,7 odstotne točke več kot četrtletje prej in za 1,2 odstotne točke več kot v enakem četrtletju lani, so izračunali na statističnem uradu.

Med delovno aktivnimi po zaposlitvenem statusu v primerjavi s prejšnjim četrtletjem ni bilo sprememb. 82 odstotkov delovno aktivnih je bilo zaposlenih v delovnem razmerju, 12 odstotkov jih je bilo samozaposlenih, tri odstotke jih je opravljalo študentsko delo, dva odstotka delovno aktivnih sta pomagala na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, en odstotek pa je opravljal druge oblike dela.

Brezposelnih oseb je bilo približno 44.000. Stopnja brezposelnosti je med moškimi znašala 3,9 odstotka, med ženskami pa 4,6 odstotka. Pri moških je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem ostala nespremenjena, pri ženskah pa je upadla za 0,1 odstotne točke. Med moškimi je število brezposelnih v primerjavi z istim četrtletjem lani zraslo za okoli 3000 oseb (za 14 odstotkov), med ženskami pa je upadlo za približno 4000 oseb (prav tako za 14 odstotkov).

Med brezposelnimi je zaposlitev manj kot eno leto iskalo približno 26.000 oseb oz. 60 odstotkov vseh; to je približno 3000 oseb oz. 12 odstotkov več kot v prejšnjem četrtletju. Dolgotrajno brezposelnih (ki so zaposlitev iskali eno leto ali več) je bilo 18.000 oz. 40 odstotkov vseh brezposelnih. Njihovo število je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem upadlo za približno 3000 oseb oz. za 16 odstotkov. Med dolgotrajno brezposelnimi je bilo približno enako število moških in žensk - 9000.

Kot še navaja statistični urad, je prekarne oblike dela v drugem četrtletju opravljalo 59.000 delovno aktivnih oz. šest odstotkov vseh delovno aktivnih. V četrtletni primerjavi se je njihovo število povečalo za približno 6000 oseb oz. 11 odstotkov, v medletni primerjavi pa za približno 4000 oseb oz. sedem odstotkov.

S 43 odstotki je bilo največ takšnih, ki so opravljali delo prek študentskega servisa, s 26 odstotki so sledili samostojni podjetniki, ki ne zaposlujejo in večinoma delajo za eno stranko, 23 odstotkov jih je opravljalo delo prek agencije za posredovanje dela, osem odstotkov pa jih je bilo neprostovoljno zaposlenih za krajši delovni čas.

Vir: STA