Sprejete novosti v DZ: novela zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

22.3.2023

63042061176400

Poslanci DZ so z 52 glasovi za in šestimi proti sprejeli predlog novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki vzpostavlja enotno agencijo za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS). Ta bo po mnenju vlade omogočila učinkovitejše in doslednejše izvajanje ukrepov znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike. Novela, ki jo je v DZ posredovala vlada po hitrem postopku, vključuje rešitve, ki so potrebne zaradi implementacije sprememb zakonov o vladi in državni upravi. Najpomembnejša rešitev, ki jo prinaša sprememba, je po mnenju državnega sekretarja ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije Matjaža Krajnca vezana na združevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti v enem resorju, in sicer v novem ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Več

DZ je sprejel novelo zakona o davčnem potrjevanju računov, s katero se nekaj več kot leto dni po ukinitvi vnovič uvaja obveznost izročanja računa kupcu za kupljeno blago oz. prejeto storitev. Glasove so po vetu državnega sveta znova prispevali poslanci koalicije, saj v opoziciji v noveli vidijo le nepotrebno birokratsko oviro. Sistem davčnega potrjevanja računov je bil v Sloveniji uveden z zakonom o davčnem potrjevanju računov januarja 2016, ko je bilo tudi določeno, da mora davčni zavezanec za prodano blago oz. opravljeno storitev izročiti račun kupcu, ta pa ga mora zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora. Z novelo zakona o davku na dodano vrednost 22. januarja lani se je ta obveznost ukinila. Več

DZ še ni glasoval o novem načinu vodenja evidenc delovnega časa: DZ je opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki uvaja obvezne elektronske evidence za kršitelje, tretje branje pa prestavil na naslednjo sejo. V koaliciji menijo, da bo novela zaščitila delavce in inšpektoratu omogočila boljši nadzor, v opoziciji pa, da prinaša le dodatno birokratizacijo. Več