Slovenski podjetniški sklad razpisal 87,45 milijona evrov garancij za bančne kredite

15.4.2022

evri32

Slovenski podjetniški sklad je danes v uradnem listu objavil razpis garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, vreden 87,45 milijona evrov, poroča STA. Sklad razpis objavi vsako leto, z njim pa želi spodbujati rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij.

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 79,5 milijona evrov. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7,95 milijona evrov, je razvidno iz objave v uradnem listu.

Namen razpisa, ki ga sklad razpisuje v sodelovanju z bankami, je zagotavljati ugodno financiranje malim in srednje velikim podjetjem ter jim s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov za ohranitev delovanja, izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov in zagotavljanja obratnega kapitala.

Z razpisom želi tako sklad spodbujati rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij, jim omogočiti konkurenčno nastopanje na trgu in spodbujati zasebna vlaganja.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednja podjetja z do 250 zaposlenimi in do 50 milijonov evrov letnega prometa in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov.

Prvi rok za oddajo vlog je 15. maj. Sledijo 1. in 15. junij, 1. julij, 1. in 15. september ter 1. in 15. oktober.

Za prve tri prijavne roke je potreben izkaz poslovnega izida za leto 2020 in bilanca stanja na dan 31. december 2020. Za prijavne roke od vključno 1. julija dalje pa je potreben izkaz poslovnega izida za leto 2021 in bilanca stanja na zadnji dan lanskega leta.

V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 15. oktobrom, bo sklad objavil zaprtje razpisa.

Vir: STA