Slovenski izvoz v prvem četrtletju se je okrepil za 4,4 odstotka

14.5.2021

izvoz tovornjaki6

Blagovni izvoz Slovenije v letošnjih prvih treh mesecih je znašal 8,2 milijarde evrov, uvoz pa 7,6 milijarde evrov, kažejo predhodni podatki iz publikacije Banke Slovenije (BS) o ekonomskih odnosih Slovenije s tujino. Tako se je izvoz medletno povečal za 4,4, uvoz pa za 3,9 odstotka.

Kot navaja BS, je blagovni izvoz v članice EU v prvih treh mesecih 2021 sestavljal 76,7 odstotka izvoza in se je v primerjavi z istim lanskim obdobjem povečal za 5,3 odstotka (319 milijonov evrov). Izrazito se je povečal izvoz v Nemčijo (90 milijonov evrov), pa tudi izvoz na Madžarsko, v Avstrijo in Italijo. Blagovni uvoz iz držav članic EU je sestavljal 77,7 odstotka celotnega uvoza in se je glede na isto lansko obdobje zvečal za 5 odstotkov (281 milijonov evrov). Predvsem se je povečal uvoz iz Nemčije, Hrvaške in Avstrije.

Izvoz storitev je v prvih treh mesecih bil vreden dobrih 1,5 milijarde evrov, uvoz pa nekaj manj kot 1,1 milijarde evrov. Natančneje je presežek storitvene menjave v prvih treh mesecih znašal 444 milijonov evrov. Izvoz vseh storitev se je v prvih treh mesecih glede na isto lansko obdobje zmanjšal za 13,5, uvoz pa za 13,6 odstotka.

Zaradi koronakrize se je najbolj zmanjšal presežek potovanj, in sicer za 107 milijonov evrov. Izvoz potovanj je bil v prvih treh mesecih glede na isto lansko obdobje nižji za 80 odsotkov, uvoz pa za 82,6 odstotka. Najvišji pozitivni saldo so dosegle transportne storitve (285 milijonov evrov) in gradbene storitve (111 milijonov evrov).

Vir: Finance