Sladki, a tudi grenki aplavzi delodajalcev glede vladnih ukrepov

8.8.2023

poplave2

Če so na Gospodarski zbornici Slovenije zadovoljni z odzivnostjo vlade Roberta Goloba na poplavne posledice in toplo pozdravljajo vladno razumevanje, kako je potrebno pomagati tudi podjetjem in čim hitreje zagnati kolesje celotnega gospodarstva, so po drugi strani nad potezo vlade razočarani. Zakaj?

  • Ker so delodajalske organizacije na sestanku z ekipo gospodarskega in delovnega ministrstva uskladile ukrepe za pomoč podjetjem z največjo škodo, vlada pa je dan zatem sprejela za podjetja bistveno manj ugoden ukrep.
  • Če so se delodajalci z gospodarskim in delovnim ministrstvom uskladili, da bo država podjetjem, ki bodo dalj časa zaprta, 100-odstotno sofinancirala čakanje na delo, njihovim dobaviteljem pa 80-odstotno, je Golobova vlada sprejela ukrep, da bo tako posredno kot neposredno prizadetim podjetjem čakanje na delo sofinancirala v višini 80 odstotkov.
  • Začudenje nad potezo Golobove vlade je pri delodajalcih toliko večje, ker so bila podjetja 100-odstotnega sofinanciranja deležna že v času korone, a takrat so utrpela le poslovno škodo, tokrat pa so poplave škodo povzročile tudi na objektih, uničile so stroje, opremo, izdelke, skladišča in še in še.

Poglejmo še odziv gospodarske zbornice na solidarnostni ponedeljek, 14. avgusta, ki ga je vlada razglasila za prost dan.

  • Gospodarstveniki razumejo argument vlade, da bo ta dobronameren ukrep prizadetim omogočil, da lahko podaljšan vikend izkoristijo za odpravljanje posledic poplav, a obenem opozarjajo, da bodo imela podjetja, tudi tista, ki so utrpela škodo v poplavah, dodatne stroške.
  • Poleg tega bodo podjetja, ki so bila manj oškodovana v poplavah in so uspela zagnati proizvodnjo, zaradi tega ukrepa ob dodatne prihodke.
  • Na najbolj prizadetih območjih živi približno četrtina delavno aktivnega prebivalstva. Prostega dne bo torej deležna velika večina zaposlenih v Sloveniji, ki jih poplave niso prizadele.
  • Veliko večji učinek bi dosegli, če bi namesto dodatnega prostega dne vlada določila dodaten delovni dan in obračunane stroške za zaposlenega na ta dan namenila za pomoč prizadetim v poplavah. Če bi se, kakopak, država na ta dan odpovedala davkom in prispevkom od plač.

Vir: GZS