Sarah Jezernik: Skupaj zmoremo biti še boljši

25.1.2021

Sarah Jezernik portret2
Sarah Jezernik, namestnica glavnega direktorja podjetja Plinovodi, je bila za predsednico Sekcije managerk izvoljena decembra 2020.

... je nekaj, v kar trdno verjamem. Prav zato sem se že pred leti odzvala vabilu k delu v Sekciji managerk. Vedno znova me preseneti, kako veliko se da narediti skupaj – če le obstajata volja in pozitivna usmerjenost k skupnemu dobremu.

Ob tem se ponovno zahvaljujem vsem, ki ste mi izrazili podporo in zaupanje za mojo novo funkcijo. Sprejemam jo odgovorno in z veseljem.

Z uspešnimi projekti, kot so mentorska mreža, uravnoteženost spolov, priprava dogodkov sekcije in poslovna platforma, v sekciji nadaljujemo prizadevanja za uravnoteženost vodstvenih ekip in raznolikost. Z novimi močmi in še več povezovanja jih bomo tudi nagradili. Pomembno mesto zasedata podelitev pomembnih priznanj, kot sta Artemida za managerke, ki so prvič imenovane na najvišji položaj v podjetju, in Vključi.Vse za podjetja, ki sledijo načelom raznolikosti in uravnoteženosti. Naslednje priznanje Artemida bo podeljeno že ta četrtek na Januarskem srečanju. Za uspešno delovanje so zaslužne delovne skupine naše sekcije, predanost članic upravnega odbora in seveda tudi strokovna ekipa ZM.

Zastavile smo si tudi nove cilje. Pri tem izhajamo iz usmeritev programa združenja. Nova delovna skupina za trajnostno voditeljstvo bo soustvarjala skupaj z mladimi in gradila na prenosu dobrih praks med družbami. Temeljna usmeritev je še več povezovanja in podpore našim članicam pri poslovnem in osebnem razvoju, zato vabim vse, da se odzovete našim vabilom.

Vse navedeno je tesno povezano z veliko odgovornostjo, ki jo čutim do družbe, v kateri delujem, do ljudi, ki jih vodim, in tistih, s katerimi sodelujem. Pa tudi z  ljubeznijo in skrbjo za svoje bližnje ter na koncu, do same sebe. Vsi navedeni zaslužijo najbolje, kar lahko dam, in to sta moja želja in moj namen.

Biti še boljši, vedno še boljša verzija samega sebe.

Sarah Jezernik, predsednica Sekcije managerk in namestnica glavnega direktorja družbe Plinovodi