Skladnost in etika sta lahko temelj konkurenčnosti slovenskega gospodarstva

5.11.2019
5STIL

Poslovna integriteta lahko postane pomemben vzvod konkurenčnosti slovenskih podjetij, so govorci izpostavili na današnjem dogodku Integriteta voditeljstva 5 zvezdic – 5STIL v Triglav Labu. Predstavili so tudi prvo praktično orodje za vpeljavo poslovne integritete v Sloveniji – priročnik za voditelje za lažje udejanjanje principov skladnosti in etike, ki je nastal v okviru projekta Integriteta voditeljstva 5 zvezdic – 5STIL v partnerstvu Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja (EISEP) ter Združenja Manager ob podpori Ameriške ambasade v Sloveniji.

"Vpeljava principov poslovne skladnosti in etičnosti je v celoti odvisna od vodstva in je stvar dobrega ter odgovornega upravljanja. Pri tem sama osebna integriteta vodij nikakor ni dovolj. V vsako organizacijo številni zaposleni prinesejo svoje vrednote in subjektivno dojemanje, kaj je pošteno zanje, za podjetje, za stranke. Če voditelji želijo svoje podjetje in deležnike učinkovito zaščititi pred materialnimi in moralnimi izgubami zaradi kršitev ali neskladnosti, se morajo opremiti tudi s strateškim pristopom in sistematičnimi metodami za prepoznavanje in obvladovanje tveganj s področja skladnosti in integritete v celotni organizaciji in vzdolž dobavne verige," je v uvodu poudarila Andrijana Bergant, predsednica Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja.

Integriteta voditeljstva kot dejavnik izboljšanja konkurenčnosti
Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager, pa je izpostavila, da lahko priročnik slovenskim podjetjem na učinkovit način pomaga udejanjati skladnost in etiko v njihovih vsakodnevnih poslovnih praksah ter procesih odločanja: "Po zapisanih principih bo integriteta voditeljstva postala bolje prepoznana tudi kot dejavnik izboljševanja kakovosti korporativnega upravljanja, dviga produktivnosti ter dolgoročne uspešnosti poslovanja, kar pomeni tudi večjo konkurenčnosti celotnega gospodarstva."

Da sta skladnost in etika temelja konkurenčnosti, je poudarila tudi njena ekselenca, ameriška veleposlanica Lynda Blanchard: "Način, kako so v organizacijah vodeni zaposleni, vpliva tudi na končni poslovni rezultat. V Sloveniji imate vse možnosti, da uspete in naredite Slovenijo še bolj uspešno poslovno destinacijo."

Zaposleni potrebujejo vzore integritete
V nadaljevanju je praktične vidike odgovornega in etičnega poslovanja predstavila Sally March, pravnica, certificirana strokovnjakinja za skladnost in etiko ter predavateljica na pravni fakulteti IE Univerze v Španiji. Na osnovi svojih neposrednih internih opažanj je razkrila vzroke in posledice izbruha velikega škandala okrog enega od Fortune 500 podjetij, ki je izviral iz težav v organizacijski kulturi, skladnosti in integriteti.

Poudarila je, da zaposleni v organizacijah potrebujejo vidne vzore integritete, v tem primeru pa so od nadrejenih slišali samo, katere pomembne finančne cilje morajo doseči: "V podjetju so nas najeli kot zunanjega partnerja za skladnost poslovanja. Ugotovili smo, da ljudje niso upali svobodno govoriti, saj so nas v veliko intervjujih najprej vprašali, ali bodo odgovori zaupni. Strah jih je bilo, da organizacijo skrbi le doseganje finančnih rezultatov, ni pa jim mar za ljudi. Uprava se na naše poročanje ni odzvala, naših izboljšav niso sprejeli. Čez leto dni so zašli v težave, težke več sto milijonov evrov, in začeli odpuščati ljudi na najvišjih položajih."

"V avtu imaš zavore zato, da lahko voziš hitreje"
Dr. René Schmidpeter, profesor na Cologne Business School in na IEDC – Poslovni šoli Bled, direktor CASM (Center for Advanced Sustainable Management), je na primerih iz avtomobilske in drugih industrij govoril o tem, zakaj in kako vključevati cilje s področja družbeno odgovornega in etičnega poslovanja v osrednjo poslovno strategijo ter v sistem upravljanja velikih organizacij:

"Integriteta se začne z dobro zastavljeno strategijo. Na makro ravni vemo, kaj moramo narediti, še vedno pa ne vemo, kako bo to vplivalo na posel. Podjetja sicer imajo svoje trajnostne programe, ti pa niso vključeni v osnovno poslovno strategijo, ker se uspešnost v tradicionalnem poslovanju sodi po učinkovitosti: zviševanju dobička in zmanjševanju stroškov. V trajnostno naravnanem poslovanju pa se raje kot o učinkovitosti pogovarjamo o učinkih za organizacijo, zaposlene in družbo. Postaviti moramo sistem, ki vse poveže v eno strategijo. Podjetja, ki sledijo svojemu poslanstvu, so namreč dolgoročno tudi bolj dobičkonosna. Usmerjenost v trajnostno in etično poslovanje nas ne zavira. Ravno nasprotno. Če v avtu nimaš zavor, moraš voziti bolj počasi."

V zaključku programa so nekaj praktičnih izkušenj in vzvodov, ki potrjujejo, da so etična podjetja uspešnejša, na okrogli mizi delili: Sally March; prof. dr. Rene Schmidpeter; Natalija Zupan, direktorica EOS Ksi; Simon Tantegel, vodja službe za skladnost in pravne zadeve v NKBM; dr. Silvija Vig, direktorica CODUPO, svetovalka in avtorica s področja skladnosti in integritete; in Jurij Giacomelli, član častnega razsodišča Združenja Manager, tudi moderator pogovora.

Priročnik bo postal priloga etičnega kodeksa Združenja Manager
S projektom želijo ustvarjalci podjetjem predstaviti sistem aktivnega upravljanja poslovne skladnosti in integritete na enakovreden način, kot že upravljajo druga področja poslovanja prek strateškega in operativnega načrtovanja, usposabljanja zaposlenih, sistema nagrajevanja in z drugimi načrtovanimi pristopi upravljanja. Priročnik je v celoti dostopen tu.