Simona Špilak: Spoštujmo drugačnost in bodimo odgovorni

1.4.2022

Simona Spilak2

Odgovornost do zaposlenih pokriva široko področje, predvsem pa verjamem da se prične takoj, ko posameznik pride v stik s prvo informacijo o podjetju.

Moje vodilo je misel, da če zaposleni ni prepričan, kam mora iti, ga bo tja pripeljala vsaka cesta.

Ta misel nakazuje, da se naša odgovornost do zaposlenih prične, še preden se pričnejo kvartalni ali letni razgovori. Pogumno bom trdila, da se prične s prvim srečanjem na zaposlitvenem razgovoru. Ta namreč že pokriva vprašanja o razvojnih priložnostih bodočega zaposlenega, od zaposlovalca pa zahteva predstavitev načina dela, delovnega časa, ukrepov, ki sodijo na področje zdravja in varnosti nasploh. Zato odgovornost do zaposlenih razumem z več vidikov.

Ključno je vedeti, da sta zanjo odgovorna oba – zaposlovalec in zaposleni. Zato omenjam organizacijsko in individualno odgovornost, ki se medsebojno dopolnjujeta. Predstavljata dva gradnika trajnostnega poslovanja in vodenja, ki sta nujno zgrajena na spoštovanju in zaupanju.

Pa vendar je odgovornost do zaposlenih najprej na strani delodalajca. Če znajo vodje predvideti in prepoznati potenciale in priložnosti, lahko s pomočjo jasnih ciljev ustvarijo okolje trajnostnega razvoja, hkrati pa tudi merijo napredek.

O razvoju lahko odgovorno govorimo šele, ko ustvarimo okolje, kjer imajo zaposleni priložnosti za razvoj in kjer podjetje in vodje skrbijo za zaposlitveno pot vsakega od sodelavcev, na vseh nivojih organizacije. Na voljo imate številna razvojna orodja, tudi mentorstvo, potrebno pa je prepoznati, katero je najbolj učinkovito in uporabno v določeni fazi razvoja zaposlenega.

Odgovornost za razvoj pa vendar vključuje tudi odgovornost zaposlenih samih, za rezultate in lasten razvoj. Če v vašem podjetju delujete na način, da usklajujete individualne cilje z vizijo podjetja ter spodbujate sodelovanje in povezovanje, potem ste ustvarili odgovorne pogoje za razvoj vaših zaposlenih.

Rada bi vas povabila, da se pridružite programu Skupinskega mentorstva Združenja Manager, kjer boste lahko v družbi kolegov pridobili dragocene izkušnje in delili svoje izkušnje. Program »Odgovornost do zaposlenih«, ki ga bom vodila letos, sem zastavila tako, da bo pokril področja:
-          organizacijska in individualna odgovornost,
-          »karierni portfolio« in kako ga uporabljati pri razvoju sodelavcev,
-          oblikovanje odgovornih priložnosti za zaposlene ter
-          spodbujanje odgovornosti zaposlenih za rezultate in lasten razvoj.

Se vidimo kmalu.

Želim vam uspešen začetek drugega kvartala poslovnega leta in vas vabim, da ostanete radovedni, spodbujate drugačnost in ste odgovorni do lastnega razvoja in razvoja vaših sodelavcev.

Simona Špilak, direktorica BOC Institute