Septembra registriranih najmanj brezposelnih doslej

6.10.2022

Konec septembra je bilo pri Zavodu RS za zaposlovanje registriranih 52.043 brezposelnih, kar je 3,5 odstotka manj kot avgusta in 21,3 odstotka manj kot septembra lani ter hkrati najmanj v samostojni Sloveniji. V prvih devetih mesecih je bilo v povprečju prijavljenih okoli 57.900 oseb oz. četrtino manj kot v enakem obdobju lani.

Tanja Podobnik Zec, odnosi z javnostmi Zavod RS za zaposlovanje: "Zaradi ugodnih gibanj na trgu dela se Slovenija lahko pohvali z eno izmed najnižjih stopenj anketne brezposelnosti (po podatkih Eurostata je bila v Sloveniji v letošnjem avgustu sezonsko prilagojena stopnja anketne brezposelnosti 4,1 %). Izrazito zmanjševanje števila brezposelnih pa po drugi strani povzroča večje spremembe v strukturi brezposelnosti, zaradi česar se močno povečuje razkorak med ponudbo ustreznega kadra in povpraševanjem. Ker je v letu 2021 znova precej naraslo povpraševanje delodajalcev (za 36,2 % več prostih delovnih mest, sporočenih Zavodu, kot v letu 2020, v prvih devetih mesecih leta 2022 pa za 15,5 %  več), so se zelo povečale težave delodajalcev pri iskanju ustreznih kadrov. Ti trendi se nadaljujejo tudi v letu 2022."

Rekorden porast vlog za tujce 

"Zaradi strukturnih neskladij na trgu dela zaznavamo od lani velik porast vlog na področju zaposlovanja tujcev (54 tisoč vlog) - presegli smo število vlog  iz leta 2019 (50.000 vlog), ko je bil obseg zaposlovanja tujcev največji. Zaradi  tega smo  že v letu 2021 morali ustrezno prilagoditi naše delo predvsem v smeri kadrovske reorganizacije (motivacija, spremljanje dela) ter optimizacije organizacije in procesov na področju zaposlovanja tujcev, kar je prispevalo k skrajšanju povprečnega časa reševanja vlog. Z organizacijskimi ukrepi, ki povečujejo učinkovitost na področju obravnave vlog, nadaljujemo tudi v letu 2022. Konec julija 2022 je bilo po podatkih Statističnega urada RS v Sloveniji delovno aktivnih 122.900 oseb (brez kmetov), ki niso bili državljani Slovenije. Med njimi je bilo 16.992 oseb iz držav EU (13,8 % tujih delavcev) in 105.908 oseb iz t. i. tretjih držav (86,2 % tujih delavcev). Če primerjamo te podatke z vsemi delovno aktivnimi v Sloveniji (s kmeti), podatki kažejo, da tuji delavci predstavljajo več kot osmino delovno aktivnih (13,3 %), državljani EU predstavljajo 1,8 % delovno aktivnih, državljani iz tretjih držav pa 11,5 %. V zadnjem desetletju je število delovno aktivnih tujcev poraslo, v juliju 2012 je bilo med delovno aktivnimi 55.136 oseb iz držav EU in tretjih držav, predstavljali so 6,8 % delež v delovno aktivnih, 6,2 % jih je bilo iz tretjih držav, v katere se je takrat uvrščala tudi R Hrvaška. V devetih mesecih 2022 je Zavod izdal 35.711 delovnih dovoljenj in soglasij, 8,4 % več kot v enakem obdobju 2021. Kljub velikemu obsegu vlog pa so povprečni časi reševanja vlog pri Zavodu v zakonskih okvirih in se celo skrajšujejo: v povprečju  gre za 14 dni pri soglasjih k enotnemu dovoljenju ter 21 dni pri delovnih dovoljenjih, kar je precej manj, kot je zakonsko določeno. Pri tem je nujno treba upoštevati, da se vloge lahko rešujejo šele, ko so popolne in ko dokumentacija pride do Zavoda iz upravnih enot ter da so postopki vezani tudi na potrditev kandidatov s strani tujega nosilca izvajanja sporazuma, kar včasih podaljša trajanje celotnega postopka zaposlovanja".  

Mitja Bobnar je opozoril: "Prihodnost pa ne bo tako svetla." Brezposelnost se bo namreč v zadnjih mesecih letošnjega leta nekoliko povečala. Pričakovati je sezonski priliv mladih, ki so zaključili izobraževanje, ter delavcev iz gradbeništva in podobnih panog, ki do pomladi niso tako aktivne, na trg dela, je pojasnil.