Sebastijan Piskar: Ob 35. letnici Združenja Manager

10.5.2024

ch7
Sebastijan Piskar, upokojeni manager in prvi generalni sekretar ZM. Foto: osebni arhiv

V času ustanavljanja Združenja Manager, to je 18. maja 1989, smo bili še del Jugoslavije. Po letu 1980 je imela Jugoslavija številne težave, ki so se v letu 1989 odrazile celo v 1.240-odstotni inflaciji. Vedeli smo, da se bližajo velike spremembe, ki bodo od voditeljev zahtevale več profesionalnosti. Bistveno za odločitev, da začnemo z ustanavljanjem takratnega Društva poslovodnih delavcev, je bilo srečanje z nekaterimi managerji večjih slovenskih podjetij, ki sva ga organizirala in izvedla z Miranom Goslarjem.

Miran Goslar, ki se je te dni (6. maja 2024) od nas poslovil, je bil v tistem času generalni direktor SOZD Mercator. Na sodelovanje pri ustanavljanju Društva je pristal, ker je bil velik vizionar. Vedel je, da so spremembe nujne in da jih bomo lažje učinkovitejše obvladovali, če bomo povezani. Med voditelji in tudi med politiki je bil zelo spoštovan, ker je znal povezovati ljudi z različnimi interesi k skupnim ciljem. Veliko nam je pomagal pri prvih korakih ustanavljanja današnjega ZM, kjer je bil polnih 35 let tudi član.


Lahko smo ponosni, da nam je v tistih turbulentnih časih uspelo ustanoviti združenje, ponosni pa moramo biti tudi na zelo uspešno delo, ki se kaže v številnih aktivnostih, ki povečujejo učinkovitost vodenja podjetij. Ta se odraža predvsem v nadpovprečni dodani vrednosti na zaposlenega v podjetjih, ki jih vodijo naši člani in članice.

Združenje Manager se je skozi leta spreminjalo. Največji preskok se je zgodil, ko je dobilo strokovno službo. Vsak predsednik je skupaj z upravnim odborom vnesel številne novosti. Prva leta smo porabili za organizacijske zadeve, kasneje pa se je združenje usmerilo v izboljševanje veščin managerjev in prepoznavnost združenja. Menim, da se zadnji čas vse bolj utrjuje vloga združenja pri vseh dejavnikih, ki večajo učinkovitost vodenja.


V bodoče se bo, zaradi spreminjanja okoliščin, treba še bolj spraševati: »Kaj povečuje učinkovitost vodenja? Kako lahko Združenje Manager prispeva k izboljševanju dejavnikov, ki povečujejo uspešnost vodenja?«
Dosedanji uspehi Združenja Manager v 35-ih letih delovanja so dokaz, da zmoremo marsikaj. Na teh rezultatih lahko gradimo samozavest, ki bo potrebna, da bomo uspešno premagovali bodoče, tudi še neznane izzive.

 

Sebastijan Piskar, upokojeni manager in prvi generalni sekretar ZM