SDH sprejel priporočila za trajnostno poslovanje družb s kapitalsko naložbo države

29.7.2020
SDH trajnostno poslovanje2

SDH je dopolnil svoja priporočila in pričakovanja s priporočili za trajnostno poslovanje družb, in sicer s ciljem, da bi družbe s kapitalsko naložbo države postale vzor drugim družbam na področju trajnostnega poslovanja oziroma, da bi spodbudil družbe pri ekonomski, družbeni in okoljski transformaciji poslovnih strategij/modelov, ki vodijo do večje konkurenčnosti, manjših tveganj in trajnostne uspešnosti na dolgi rok.

Splošni cilj družb s kapitalsko naložbo države, ki jih upravlja SDH, je uspešno, dobičkonosno in gospodarno poslovanje, ustvarjanje vrednosti in v veliko primerih tudi učinkovito izvajanje posameznih javnih služb. To je treba doseči na trajnostni način, z upoštevanjem ekonomskega, okoljskega in družbenega vidika. Več

Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga