Samo Jenič: Trajnostno vodenje – razmislek ob odprtju pametne tovarne

8.6.2023

sao jenic

Trajnost je postala vsakdanja tema pogovorov in obvezna vsebina obrazcev bank, agencij, letnih poročil. Hkrati si pod njo vsak predstavlja nekaj drugega. Enotni smo glede vplivov na okolje, pri ostalih vidikih se že precej razlikujemo.

Pretekli teden smo v MG ROHR uradno odprli pametno tovarno, tj. novo zgradbo, ki smo jo z mostom povezali z obstoječo, avtomatizirano kasetno skladišče, avtomatizirali in robotizirali ključne stroje, jih povezali s centralnim strežnikom in se pripravili na naslednjo fazo, tj. polno avtomatizacijo, ki bo vključevala tudi avtonomne viličarje.

Pri pripravi projekta smo veliko razmišljali o trajnostnem poslovanju in ga definirali kot vse naše delovanje, ki je danes sicer običajno, čez 10, 20 let pa morda ne bo več zaželeno, sprejemljivo ali celo dovoljeno. Bistveno pri vsem je, da ne čakamo, da nas nekaj od zunaj prilili k drugačnemu ravnanju, ampak da si sami postavimo visoke standarde, razmislimo kaj si v prihodnje želimo in že danes rešujemo te izzive.

Se pohvalimo s trajnostnim poslovnim modelom, če imamo tudi fizično naporno ali monotono delo? Kaj pa če bi imeli del delovne sile na minimalni plači? Če dobršen del zaposlenih ni zavzet in je njegovo delo le služba?

Naši stari starši so delali za preživetje, naši starši za udobnejše življenje, naslednje generacije iščejo smisel v svojem delu. Delujemo v klasični industriji, metalurgiji, ki je vedno manj privlačna za nove generacije, zato je za nas še toliko pomembnejše, da v njej najdemo strast za delo. Osnove, ko so fizično naporno, nevarno ali monotono delo rešujemo z avtomatizacijo, robotizacijo. A potrebujemo bistveno več. Želimo ustvariti ekipo visoko učinkovito in motivirano ekipo, ki bo sama reševala izzive v prihodnje. Postavili smo sistem vrednot, ki jih skupaj razvijamo in postavljamo unikatno kulturo, ki nas povezuje. Razbijamo tradicionalno hierarhijo in sestavljamo multidisciplinarne ekipe z visoko stopnjo avtonomnosti pri odločanju. Veliko energije namenjamo širjenju informacij med oddelki, predstavitvam kako naši izdelki vplivajo na druge. Kot ključni del procesa smo si postavili sklepanje partnerstev kjer različna znanja sestavimo v celoto in na koncu vedno najdemo rešitve, ki so hkrati dobre tako za zaposlene, podjetje in okolje.

Ne vemo kakšni izzivi nas čakajo v prihodnje, vem pa, da jih bodo prave ekipe znale reševati.

Samo Jenič, izvršni direktor MG Rohr