S primeri dobrih trajnostnih praks spodbujamo in ozaveščamo

22.10.2020

Dobre trajnostne prakse podpornikov projekta Trajnostno voditeljstvo

AMZS 10x10
AMZS
BTC 10x10
BTC
EOS Natalija Zupan 10x10
EOS KSI
PLU 10x10
Pivovarna Laško Union
NLB 10x10
NLB

Dobre trajnostne prakse podjetij, ki so sodelovala na Managerskem kongresu

Skaza 10x10
Skaza
Radenska 10x10
Radenska
Lumar 10x10
Lumar

V Združenju Manager spodbujamo in izpostavljamo dobre trajnostne prakse, s tem pa ozaveščamo in bodrimo k akciji. Tako skozi projekt Trajnostno voditeljstvo z našimi partnerji – AMZS, BTC, EOS, NLB, Pivovarna Laško Union in Zavarovalnica Triglav – kot s predstavitvijo na Managerskem kongresu 2020.

AMZS: Poslanstvo v povezovanju sodobne, trajnostne mobilnosti
Trajnostno delovanje je del transformacije AMZS, ki svoje poslanstvo vidi v povezovanju sodobne, trajnostne mobilnosti. Spremembe delovanja so se lotili na vseh področjih, kar se odraža tudi v prejetih priznanjih in navsezadnje pri zavzetosti zaposlenih. Družba se zadnja leta redno uvršča med finaliste izbora Zlata nit, za dobre prakse s področja raznolikosti in vključevanja pa so prejeli priznanje Združenja Manager Vključi.Vse 2019. Na strokovnem področju ekipe AMZS  med evropskimi avtomobilskimi klubi na mednarodnih tekmovanjih za odličnost cestnih patrulj redno posegajo po najvišjih mestih. Z gibanjem #AMZSkrbni spodbujajo k trajnostnemu razvoju in odgovornosti do okolja ne le zaposlenih, temveč tudi članov in uporabnikov storitev AMZS. Gibanje temelji na zmanjševanju ogljičnega odtisa, zavedanju pomena trajnostne mobilnosti, spodbujanju sodobnih oblik mobilnosti, sodelovanju v razvojno naravnanih projektih ter zavedanju, da se spremembe začnejo pri posamezniku.

BTC: Uresničujejo projekte, ki prinašajo izboljšave na področju energetske učinkovitosti
V družbi BTC je skrb za družbeno in naravno okolje že trdno usidrana v njeno delovanje, zato že dve desetletji snujejo projekte, preko katerih prispevajo k lepšemu vsakdanu in boljši prihodnosti za okolje ter za današnje in prihodnje generacije. V okviru poslovnega stebra Misija: Zeleno skupaj s poslovnimi partnerji uresničujejo projekte, ki prinašajo izboljšave na področju energetske učinkovitosti, trajnostne mobilnosti in varnosti, odgovornega ravnanja z odpadki ter vodo, družbene odgovornosti in spodbujanja inovativnosti. Poleg tega, da tovrstni projekti ustvarjajo nove poslovne priložnosti, z njihovo uresničitvijo skrbijo tudi za ozaveščanje širše javnosti o zelenih vrednotah in dejanjih ter o pomenu iskanja in uporabe trajnih ter okolju prijaznih rešitev. Zavedajo se, da so veliki okoljski premiki plod skupnega delovanja, pri čemer je pomemben prav vsak zeleni korak.

EOS KSI: Le trajnostna finančna politika omogoča rast in razvoj
Podjetje lahko posluje trajnostno le, če ima tudi trajnostno finančno politiko, so prepričani v skupini EOS. Stabilne finance so srce trajnostnega poslovanja, saj omogočajo rast in razvoj podjetja na dolgi rok ter zadovoljstvo vseh deležnikov: delničarjem in vlagateljem omogočajo donose, zaposlenim varne zaposlitve in managerjem dolgoročne spodbude. Enako ni mogoče trditi za podjetja, ki ne spoštujejo načela stabilnih financ in imajo željo po maksimiranju dobička na kratek rok. Tudi zato v EOS-u, ki ga vodi Natalija Zupan, sledijo besedam dolgoletnega predsednika uprave: »Želimo si rasti, želimo biti uspešni, vendar ne za vsako ceno.«
V skupini EOS s poslanstvom 'For a debt-free world' skrbijo za uspešno finančno prihodnost, ki je ključna za rast in razvoj podjetij, zaposlenih in celotne družbe. Ob tem veliko vlagajo v digitalizacijo podjetja in odzivnost, kar se odraža v višji produktivnosti, s tem pa tudi zaposleni lažje usklajujejo poklicno in zasebno življenje.

Heineken in Pivovarna Laško Union: S trajnostmi rešitvami 'varijo' boljši svet
V Pivovarni Laško Union (PLU) se zavedajo, da brez trajnostnega poslovanja ni mogoče uspešno rasti. Uspešno poslovno rast pa lahko dosegamo le s trajnostnimi rešitvami. Odgovornost do skupnosti in okolja izkazujejo z izvajanjem trajnostne strategije 'Varimo boljši svet' na šestih fokusnih področjih: varnost in zdravje, zaščita virov pitne vode, zmanjševanje emisij CO2, trajnostna oskrba, odgovorno pitje in sodelovanje s skupnostjo. Slednjemu v obliki podpore športu in kulturi letno namenijo več kot tri milijone evrov. S posodabljanjem tehnologije in optimizacijo so v PLU porabo vode v zadnjih letih zmanjšali za kar 60 odstotkov, kot zagovornik odgovornega pitja so z inovacijami razvili program izdelkov Izbira 0,0 in tako potrošnikom omogočili odgovorno izbiro pijač, vključno s pivom z nič vsebnosti alkohola. PLU, kot del družbe Heineken, nadaljuje svoja prizadevanja tudi na področju zmanjševanja CO2. Na področju energetske učinkovitosti proizvodnje bodo do leta 2030 povečali delež obnovljive električne in toplotne energije na 70 odstotkov. Z izvajanjem tovrstnih aktivnosti PLU prispeva k vsaj osmim ciljem trajnostnega razvoja Organizacije Združenih narodov in na ta način 'vari' boljšo Slovenijo.

NLB: prva banka med podpisnicami globalnih načel OZN za odgovorno bančništvo
NLB se je kot prva banka v Sloveniji pridružila več kot 180 bankam podpisnicam iz vsega sveta. Načela za odgovorno bančništvo določajo vlogo in odgovornost bank pri oblikovanju trajnostne prihodnosti, hkrati pa pomagajo pri usklajevanju ciljev bank s cilji OZN za trajnostni razvoj in s Pariškim podnebnim sporazumom iz leta 2015. Več
Pomemben del poslanstva NLB Skupine je – poleg tega, da s predanostjo, znanjem in inovativnimi rešitvami podpiramo naše stranke – tudi ustvarjanje boljše kakovosti življenja in boljše prihodnosti za celotno regijo, v kateri delujemo. NLB Skupina trdno verjame, da lahko prinaša dodano vrednost strankam, zaposlenim in hkrati celotni družbi, zato je stopila na pot intenzivnejšega vključevanja trajnosti v svoje bančno poslovanje.

O dobrih trajnostnih praksah podjetij, ki jih predstavljamo spodaj, smo se pogovarjali tudi na Managerskem kongresu 2020:

Plastika Skaza: Surovini, ki je izgubila svoj prvotni mane, so našli novo poslanstvo
V podjetju Plastika Skaza se zavedajo dejstva, da je plastika nuja, da svet ne more preživeti popolnoma brez nje, da pa lahko preživi z okolju bolj prijazno plastiko. Pogoj za to je, da jo začnemo uporabljati trajnostno in da celoten življenjski cikel začne delovati krožno.
Na svetu proizvedemo kar 360 milijonov ton plastike, od tega gre vsaj osem milijonov ton v oceane. Ob tem na leto pade v vodo več kot 650 tisoč ton odpadnih mrež in zato se je v ribiške mreže na Oaxaca obali v Mehiki leta 2018 zapletlo več kot 300 želv, ki so poginile. Vse to in še več je botrovalo temu, da so se v Skazi odločili pomagati pri zmanjšanju onesnaževanja oceanov in ohranjanju njihove biološke raznovrstnosti. Odločili so se predstaviti novo različico njihovega kompostnika Bokashi Organko 2 Ocean, ki je narejen iz reciklata ter vsebuje vsaj 600 gramov na roke pobranih odpadnih ribiških mrež. Tako so v Skazi uporabili surovino, ki je, ko je izgubila svoj prvotni namen, svoje novo neokrnjeno in okolju prijazno poslanstvo našla v naših gospodinjstvih.

Radenska: Cilj je popolna ogljična nevtralnost družbe do leta 2030
Nova embalaža priljubljene negazirane mineralne vode Radenska Naturelle je v celoti ustvarjena iz reciklirane PET plastike (rPET). Z okolju prijaznejšo in tudi za 25 odstotkov lažjo plastenko so v Radenski ohranili zavezo vrhunski kakovosti proizvodov, odpadni embalaži pa vdahnili novo življenje. S tem so postavili še en mejnik pri ustvarjanju lepše prihodnosti, ki je rezultat večletnih prizadevanj za racionalno rabo plastične embalaže. V Radenski načrtujejo še vrsto drugih trajnostnih sprememb, ki bodo prispevale h končnemu cilju - popolni ogljični nevtralnosti družbe do leta 2030. In kako lahko pomagamo tudi mi vsi? Ko si privoščimo naravno mineralno vodo iz Radenske, sklenimo krog trajnosti z vračanjem embalaže na prodajno mesto ali v zabojnike za odpadno embalažo. Okolje nam bo hvaležno. Več

Lumar: Trajnost je ključni gradnik podjetja in hiš
V podjetju Lumar prepoznavajo trajnost kot enega ključnih gradnikov, ki piše njihovo poslovno zgodbo vse od začetkov. Poganja tudi njihovo inovativnost, kar so s pionirskimi in pilotnimi projekti že velikokrat dokazali, lani pa s prvo in edino slovensko hišo s certifikatom Active House še dodatno potrdili. Koncept v ospredje postavlja ključne kriterije trajnostne gradnje: udobje bivanja, zdravje, energijo in varovanje okolja ter dokazuje, da so s trajnostnim konceptom Lumar Zero Emission Living® na pravi poti. Vendar trajnost ni načelo, ki plemeniti le njihov proizvodni program, je način, kako živijo in se razvijajo. Trajnostna poslovna strategija Lumarja temelji na 17 ciljih globalnega trajnostnega razvoja Združenih narodov, ki jim sledijo z ekonomskega, družbenega in okoljskega vidika.

Več o trajnostnem voditeljstvu

Hvala trajnostnim podpornikomAMZSBTCEOSNLBPivovarna Laško Union in Zavarovalnica Triglav.