Rekordno Januarsko srečanje v znamenju aktualnega političnega dogajanja in podelitve priznanj

30.1.2020
Marjan Sarec
Zdravko Pocivalsek in Andrej Bertoncelj
Joze Mermal7
Lucija Sajevec4
Melanie Seier Larsen
Martina Perharic1
januarsko1
  • Mlada managerka 2019 je Lucija Sajevec, direktorica družbe AMZS. Priznanje ji je podelilo Združenje Manager na današnjem Januarskem srečanju v ljubljanskem GH Union, kjer se je letos zbralo rekordnih 500 managerjev in managerk.
  • Zbrane je nagovoril tudi predsednik Vlade RS Marjan Šarec. Pozval je k delovanju, ki vodi v uspehe. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter minister za finance dr. Andrej Bertoncelj pa sta izpostavila izzive s preobremenjenostjo dela in pomanjkanja domačih kadrov.
  • Jožetu Mermalu, predsedniku upravnega odbora družbe BTC, je združenje podelilo priznanje za življenjsko delo na področju managementa, priznanji Artemida pa Martini Perharič, direktorici podjetja Medis, ter Melanie Seier Larsen, izvršni direktorici in partnerici v družbi Boston Consulting Group (BCG).
  • Še zadnjič sta v svojih vlogah zbrane nagovorila predsednik združenja Aleksander Zalaznik, ki marca zaključuje svoj drugi triletni uspešni mandat, in izvršna direktorica Saša Mrak Hendrickson, ki se seli v tujino.

Osrednji gost Januarskega srečanja 2020 je bil predsednik Vlade RS Marjan Šarec, ki je uvodoma izpostavil ugodno gospodarsko klimo v državi in zbrane pozval: »Nehajmo se vedno primerjati z drugimi in sanjati Švico, ampak začnimo delati doma tako, da bomo želi uspehe.« Enako kot v podjetju mora tudi v državi nekdo prevzeti vodenje, je komentiral aktualno dogajanje na domačem političnem parketu: »Ko ne gre več, je treba spremeniti smer, potrebno je razmisliti, kakšno pot ubrati. Preveč kompromisov lahko tudi škodi. Odstop se je zgodil v trenutku, ko ne ogroža ne stabilnosti države ne gospodarstva. Kjer so vsi kapitani, ladja ne more iti v pravo smer. S tem zavedanjem bomo morali računati v bodoče in se tako tudi vesti. Kdorkoli bo bodoči predsednik vlade, bo srečal iste probleme in jih bo moral reševati. In to zelo hitro.«

Slovenija: v dobri kondiciji, a z izzivi na obzorju
V pogovoru sta ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter minister za finance dr. Andrej Bertoncelj poudarila, da za razvoj potrebujemo stabilno gospodarsko okolje.

Bertoncelj je izpostavil zelo spodbudno makroekonomsko situacijo v Sloveniji: naše bonitetne ocene so se zvišale, imamo solidne javne finance, od leta 2018 imamo proračunski presežek, aktivno pa tudi zmanjšujemo javni dolg. Pri tem pa ni pozabil na izzive: »Vsi se zavedamo, da je delo v naši državi preobremenjeno, a tudi na tem delamo«. Kot ključni problem je še navedel, da se premalo ukvarjamo z dvigom dodane vrednosti. Temu je pritrdil tudi Počivalšek, ki je prav tako izpostavil obdavčitev plač. Največji prihodnji izziv slovenskega gospodarstva Počivalšek vidi v pomanjkanju delovne sile: »Imamo branže, kjer se ne bomo mogli izogniti temu, da bomo uvažali delovno silo.« Po drugi strani, tako Počivalšek, je zadovoljen s porastom investicijskih aktivnosti tako domačih kot tujih investitorjev.

Potrebujemo fleksibilnejšo delovnopravno zakonodajo, strukturne reforme in boljše korporativno upravljanje
Zbrane je še zadnjič v tej vlogi nagovoril predsednik Združenja Manager Aleksander Zalaznik, ki bo marca po šestih letih predsednikovanja zaključil svoj drugi mandat na čelu združenja. Izpostavil je pozitivne vladne ukrepe v teh letih, ki so državo peljali v pravo smer, a hkrati opozoril na izzive, s katerimi se Slovenija in slovensko gospodarstvo še vedno soočata: 

»Dobrih rezultatov konkurenčnosti ne bi dosegali brez okolja, v katerem delujemo. V teh letih so vendarle bili narejeni tudi pozitivni premiki s strani vlad, od davčnih korektur pri plačah do privabljanja tujih investicij, gospodarske diplomacije, nekaj poenostavitev na področju zaposlovanja tujcev in še kaj. Ampak kot sem poudaril že pred zaključkom svojega prvega mandata leta 2017, danes znova izpostavljam. Potrebujemo fleksibilnejšo delovnopravno zakonodajo, strukturne reforme in boljše korporativno upravljanje. Vodenje države mora biti prežeto z željo po uspešno rastočem gospodarstvu in z zavedanjem, da je denar treba najprej ustvariti, potem ga lahko delimo. Za ustvarjanje pa potrebujemo čim bolj stabilno in spodbudno okolje.«

Slovenija pred številnimi izzivi, ki niso odvisni le od gospodarstva
»Danes smo lahko zadovoljni zaradi marsičesa. Povprečna neto plača je bila lani v primerjavi z letom 2016 višja za 204 evre, brezposelnost je ob koncu leta padla na 4,8 odstotka, na lestvici konkurenčnosti smo se z 62. mesta v 2013 povzpeli višje, na 35. mesto v 2019. Pozitiven trend je tudi v BDP, izvozu in dodani vrednosti na zaposlenega. A tole cvetoče drevo ima tudi nekaj upadlih cvetov. Izzivi demografije, produktivnost, večja blaginje za vse, vse prepogosta negativna mentaliteta in še vedno prepogosto odklonski odnos do uspešnih podjetij in posameznikov so izzivi, ki niso odvisni le od gospodarstva,« je nadaljevala Saša Mrak Hendrickson, izvršna direktorica Združenja Manager, ki v prvi polovici leta zaradi selitve v tujino vodenje združenja prepušča nasledniku.

Ob tem je izrazila pričakovanja po korenitem napredku na področju trajnosti, ki jo v združenju postavljajo v središče delovanja in strateških tem. Tudi zato se je Združenje Manager v imenu Slovenije nedavno pridružilo evropskemu projektu razvoja kompetenc trajnostnega vodenja, ki ga vodi matična evropska organizacija CEC European Managers.

Mlada managerka 2019 je Lucija Sajevec, direktorica družbe AMZS
V nadaljevanju dogodka je Združenje Manager že tradicionalno na Januarskem srečanju podelilo priznanje Mladi manager 2019, ki ga je prejela Lucija Sajevec, direktorica družbe AMZS. »Naša zgodba je zgodba 110-letnega poslanstva. Zdaj je čas, da stopimo na pot sodobne mobilnosti, trajnostno naravnani kot integrator mobilnosti. Večkrat omenim, da se velikokrat peljemo od točke A do točke B vsak v svojem avtomobilu. Zmagali bomo takrat, ko se bomo peljali vsi v skupnem avtobusu proti skupnemu cilju,« je ob prejemu priznanja v spremstvu ožje ekipe na odru izpostavila Sajevec.

Poslanstvo družbe AMZS, ki jo od konca leta 2014 vodi Sajevec, je biti skrbnik varne mobilnosti voznikov in vozil. V zadnjih petih letih so pod njenim vodstvom povečali tržni delež in pokritost slovenskega prostora, saj so odprli štiri nove poslovne enote (Ajdovščina, Ptuj, Šempeter pri Gorici in Vipava) ter Center kartinga in moto športa pri Ptuju. Ob tem izvajajo preobrazbo podjetja in digitalizacijo poslovanja ter spreminjajo organizacijsko kulturo, ki postaja vse bolj agilna, povečali pa so tudi zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih. V prvem letu pod njenim vodstvom se je ob implementaciji novega plačnega sistema in novih zaposlitvah masa bruto plač povečala za milijon evrov. Kot pravi, ji je ta, takrat tvegana odločitev, potrdila, da se investicija v zaposlene vedno povrne. Prav zaposleni ter kakovost njihovega znanja in odgovornosti, so po njenih besedah prvi dejavnik uspeha. AMZS je v letu 2018 ustvaril 24 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 36 odstotkov več kot leta 2014. V tem času se je za 30 odstotkov povečalo tudi število zaposlenih, ki jih je zdaj 420.

V prihodnosti se bo AMZS usmeril v sodobno, trajnostno naravnano mobilnost. Da bi soustvarjal trende sodobne mobilnosti se je vključil v zagonski družbi, ki razvijata rešitve za samovozeča vozila in visokotehnološke simulatorje vožnje. Ob tem ozavešča o nujnosti sprejemanja novih, okolju bolj prijaznih oblik mobilnosti, kot so skupne vožnje, souporaba vozil, javni prevoz na zahtevo in okolju prijazne oblike pogona vozil. S projektom #AMZSkrbni so se v AMZS zavezali k skrbi za naravno okolje, velik poudarek pa dajejo tudi družbeni odgovornosti, saj v vrtcih in šolah ozaveščajo otroke o pomenu varne mobilnosti, izvajajo programe varne vožnje in vzgajajo varne voznike. S projektom Mobilnost za vse si prizadevajo za uresničevanje pravice invalidov do varne mobilnosti. Z njim so se uvrstili tudi v finale Nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks.

Družba AMZS je bila pod njenim vodstvom tudi trikrat zapored med finalisti in dvakrat med tremi najboljšimi zaposlovalci med velikimi podjetji v Sloveniji v izboru Zlata nit (2017 in 2018), v letu 2019 pa je prejela platinasto bonitetno priznanje družbe Bisnode in priznanje Združenja Manager Vključi.Vse, ki izpostavlja podjetja s strategijo vključevanja in raznolikosti. Ob tem je bila ekipa AMZS letos ponovno druga med 20 evropskimi avtomobilskimi klubi na mednarodnem tekmovanju za odličnost cestnih patrulj. Sajevec je tudi podpredsednica ARC Europe Advisory board, največjega izvajalca storitve pomoči na cestah v Evropi z mrežo v več kot 40 državah. Svoj slog vodenja opisuje kot sodelovalen in razvojen. Pri vodenju sta zanjo ključni odprta komunikacija in ciljna usmerjenost, najpomembnejši vrednoti pa zaupanje in spoštovanje. Sodelavci pri njej najbolj cenijo odprtost in dostopnost, športni duh in komunikacijo z argumenti. Za cilj na svoji profesionalni poti si je zadala biti voditeljica, ne (le) vodja. Sicer pa svoj prosti čas preživlja z družino, najraje na trial motorju.

Priznanje za življenjsko delo na področju managementa Jožetu Mermalu
Priznanje za življenjsko delo na področju managementa 2019 je prejel Jože Mermal, predsednik upravnega odbora družbe BTC, ki je ob prevzemu nagrade dejal: »BTC je vedno nedokončana zgodba, vedno bo tekla naprej. In to je smisel življenja, tudi gospodarskega.« Izpostavil je, kako pomembo je, da si v življenju veliko upaš in tvegaš, predvsem pa, da prevzameš tudi odgovornost. »Pokazati moramo, da smo sodobna države, ne samo socialna. Premalo se pogovarjamo o učinkovitosti, ki – če je skupna – prinaša tudi rezultate,« je v nagovoru zbranim še dejal Mermal.

Mermal je z družbo BTC povezan že 42 let. V tem času jo je povsem preobrazil in nekdaj degradirano območje Ljubljane, kjer so stala javna skladišča, spremenil v enega največjih poslovnih, nakupovalnih, rekreativno-zabaviščnih, kulturnih in inovativnih središč v srednji Evropi z 21 milijoni obiskovalcev letno. Od leta 1993, ko je prevzel vodenje BTC-ja, so se čisti prihodki od prodaje povečali za 3,5-krat: na 71 milijonov evrov; število zaposlenih pa za 80 odstotkov na več kot 500. V 26 letih so prenovili 200.000 m2 poslovnih prostorov, 150.000 m2 so jih zgradili na novo. Vanje so vložili 269 milijonov evrov, partnerji BTC-ja pa še dodatnih 184 milijonov. BTC se tako vse bolj razvija tudi v inovativno, pametno in zeleno mesto.

Prejemnici priznanja Artemida sta Martina Perharič in Melanie Seier Larsen
Združenje Manager je priznanji Artemida 2019, namenjeni tistim managerkam, ki so prebile stekleni strop in prvič prevzele najvišjo vodstveno funkcijo v organizaciji, podelilo Martini Perharič, direktorici podjetja Medis, ter Melanie Seier Larsen, izvršni direktorici in partnerici v družbi Boston Consulting Group (BCG). »Apeliram na vse, da pogledate preko osebnih stališč posameznika in date enake možnosti vsem – ne glede na spol, versko usmeritev, starost. Ne smemo pozabiti, da takšna podjetja ustvarjajo boljše rezultate. Želim si, da bi v Sloveniji videli več organizacij, kjer so uravnoteženi timi in vodstva, cilji pa jasno postavljeni,« je ob prejemu priznanja poudarila Seier Larsen, od januarja 2018 izvršna direktorica in partnerica v družbi Boston Consulting Group (BCG), ki je eno od dveh največjih svetovalnih podjetij na svetu. Zadolžena je za razvoj poslovanja v jugovzhodni (JV) Evropi in je prva ženska v BCG-ju iz srednje in vzhodne Evrope, ki je postala članica vodstvenega tima za ta del Evrope. V Budimpešti vodi 96 ljudi, na Češkem in Poljskem 40. BCG Budimpešta, ki pokriva Madžarsko, Romunijo in vse države JV Evrope, je imel lani glede na leto prej 16-odstotno rast prihodkov in kar 30- odstotno rast števila zaposlenih. S prevzemom partnerske funkcije je hkrati postala solastnica te globalne družbe, ki v svetu zaposluje okrog 20.000 ljudi in na leto beleži okrog 8 milijard evrov prihodkov. Kot solastnica in partnerica je vpeta v sprejemanje ključnih poslovnih odločitev družbe.

»Artemida je hkrati tudi ime vesoljskega programa, s katerim namerava Nasa poleteti proti Luni. To ime je program dobil po Apolonovi sestri dvojčici, leta 2024 pa naj bi se po Luni sprehodila prva ženska. Ta novica sporoča, da so meje samo v naših glavah,« pa je poudarila Perharič, od januarja 2018 direktorica podjetja Medis, specializiranega za trženje farmacevtike, ki je na tem področju vodilno v srednji in vzhodni Evropi. Pred tem je bila v podjetju 17 let direktorica sektorja farmacevtike. Danes vodi ekipo več kot 350 zaposlenih po Evropi, med njimi tudi direktorje v enajstih državah, kjer ima Medis sedeže svojih podjetij (poleg Slovenije še v Avstriji, Bosni in Hercegovini, Bolgariji, na Hrvaškem, Madžarskem, v Severni Makedoniji, Srbiji ter po novem tudi v državah Baltika in na Slovaškem). Perharič je odgovorna za celotno načrtovanje in realizacijo poslovanja v srednji ter jugovzhodni Evropi. V letu 2018 je imel Medis 98,5 milijona evrov čistih prihodkov in 6,8 milijona evrov čistega dobička.