Regionalno razvojni sklad s posojili za projekte energetske učinkovitosti

5.8.2022

evri51
Na voljo je za skupno tri milijone evrov posojil, prijaviti se je mogoče od 16. avgusta naprej.

Slovenski regionalno razvojni sklad podjetjem, samostojnim podjetnikom, zadrugam in zasebnikom s poklicno dejavnostjo ponuja posojila za naložbe v izboljšanje energetske učinkovitosti. Na voljo je za skupno tri milijone evrov posojil, prijaviti se je mogoče od 16. avgusta naprej, poroča STA.

Iz razpisa, ki ga je sklad v uradnem listu objavil 29. julija, izhaja, da bodo lahko posojila namenjena za naložbe v učinkovito rabo energije, in sicer za naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote, izkoriščanje odvečne toplote iz procesov ali naprav, vgradnje energijsko učinkovitih elektromotorjev ali frekvenčnih pretvornikov, uvedbo sistema upravljanja z energijo za energetsko učinkovitost v tehnološkem procesu.

Poleg tega bodo lahko posojila uporabljena za projekte na področju varstva okolja in prilagajanja podnebnim spremembam, in sicer za naložbe v toplotno izolacijo fasade, tal in strehe, zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva ter vgradnjo, zamenjavo oz. optimizacijo ogrevalnih naprav, kot so toplotne črpalke, kurilne naprave na lesno biomaso, toplotne postaje za priklop na daljinsko ogrevanje, solarni ogrevalni sistemi v stavbi, prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka in sistem ogrevanja v stavbi, poleg tega pa tudi za zamenjavo sistema razsvetljave.

Prijavijo se lahko pravne osebe, fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, zadruge in zasebniki, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost.

Posamezno posojilo bo lahko znašalo od 100.000 do milijon evrov za pokritje do 85 odstotkov upravičenih stroškov. Moratorij bo lahko dolg do tri leta, skupna doba vračanja posojila bo lahko z vključenim moratorijem znašala 15 let. Obrestna mera bo šestmesečni euribor + 0,66 odstotka letno naprej (odvisno od ocene sklada).

Vloge bo mogoče oddati od 15. avgusta do 31. decembra letos oz. do porabe sredstev.

Posojilo bo treba črpati najkasneje do konca leta 2023 in hkrati ne dlje kot dva meseca po zaključku projekta. Sofinancirani projekti bodo morali biti zaključeni do konca leta 2024.

Vir: STA