Razpisi za turizem, gostinstvo, mlade podjetnike

9.1.2022

denarna pomoc47

Finance so zbrale aktualne razpise za turizem, gostinstvo, okoljske naložbe, mlade podjetnike.

1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Razpis je razdeljen na dva sklopa, sklop A je namenjen prestrukturiranju gorskih središč, sklop B pa naložbam v namestitvene zmogljivosti višje kakovosti. Rok za prijavo: 10. februar 2022. Več informacij

2. Slovenski podjetniški sklad: razpis, prek katerega so podjetjem iz gostinstva in turizma na voljo brezobrestna posojila za blažitev posledic epidemije

Razpisanih je 10,8 milijona evrov. Predvideni so trije prijavni roki, 25. januar, 25. februar in 25. marec. Če bodo sredstva porabljena pred 25. marcem, bo sklad razpis predčasno zaprl. Več informacij

3. Evropska komisija: Erasmus za mlade podjetnike

Ta program EU daje mladim podjetnikom priložnost, da se učijo od izkušenega podjetnika, ki vodi malo ali srednje podjetje (MSP) v eni izmed sodelujočih držav. Izmenjavo delno financira evropska komisija. Rok za prijavo: do preklica. Več informacij