Razpis za predsednika ZM 2017-2020

24.2.2017

Znacke ZM

Upravni odbor Združenja Manager skladno s 15. členom Pravil Združenja Manager objavlja razpis za kandidature za predsednico oz. predsednika* Združenja Manager za mandatno obdobje 2017–2020. Za predsednika se lahko prijavijo člani Združenja Manager, ki opravljajo funkcijo vodilnega delavca, na primer predsednika uprave, predsednika upravnega odbora ali generalnega direktorja, in so člani združenja najmanj eno leto. Mandat predsednika traja tri leta.

Kandidature pošljite na naslov:

Združenje Manager
Dimičeva 13
1504 Ljubljana
info(at)zdruzenje-manager.si

Kandidatura mora vsebovati:

  • osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva,državljanstvo),
  • življenjepis,
  • povzetek predloga programa delovanja Združenja Manager v mandatnem obdobju 2017 –2020.

Rok za oddajo kandidatur je 7. marec 2017.

Vse informacije o delovanju Združenja Manager in vlogi predsednika so zajete v Pravilih Združenja Manager. Dodatne informacije dobite na telefonski številki 01/58 98 584.

Postopek izbora

Prispele kandidature bo pregledal upravni odbor ter izbral do tri kandidate, ki bodo pozvani, da sestavijo predlog članov upravnega odbora, častnega razsodišča in nadzornega odbora za mandatno obdobje 2017–2020. Upravni odbor bo mnenje o kandidaturah podal na volilnem občnem zboru, 30. marca 2017.

 

* Vsi izrazi v tem razpisu, zapisani v moškem slovničnem spolu, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo za ženske in za moške.