Razpis za novega izvršnega direktorja oz. direktorico Združenja Manager

7.9.2017
Logo ZM2

Spoštovani,
 
v kolikor želite soustvarjati razvoj slovenskega gospodarstva, izpolnjujete razpisane pogoje in imate visoko stopnjo integritete, vas vabimo, da kandidirate za novega izvršnega direktorja / direktorico Združenja Manager.

Razpis

Izvršni direktor / direktorica Združenja Manager

Ključni izzivi

•    oblikovanje programa dela in aktivnosti v skladu s smernicami, sprejetimi s strani Upravnega odbora združenja;
•    učinkovito vodenje in upravljanje ekipe sodelavcev;
•    podpora razvoju slovenskega managementa;
•    lobiranje za interese gospodarstva in članstva združenja;
•    povezovanje in komunikacijska z različnimi deležniki in odločevalci na nivoju države in gospodarstva (v Sloveniji in mednarodno);
•    sodelovanje z ostalimi organizacijami;
•    skrb za članstvo, pridobivanje novih članov in svetovanje članom;
•    predlaganje in uvajanje sprememb za izboljšave;
•    komuniciranje z mediji in drugimi javnostmi;
•    zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev;
•    učinkovito upravljanje ugleda in blagovne znamke ZM.


Izbrani kandidat / kandidatka bo tesno sodeloval in poročal Upravnemu odboru združenja z namenom, da skupaj ustvarijo še uspešnejše združenje ter dodatno okrepijo ugled managerske stroke v Sloveniji.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta

•    najmanj univerzitetni program ustrezne smeri;
•    vsaj 10 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 5 let na vodstvenih položajih;
•    odlično poznavanje slovenskega gospodarskega okolja (prednost bodo imeli kandidati / kandidatke s poznavanjem mednarodnega in regijskega poslovnega okolja);
•    odlično pisno in ustno znanje slovenskega, angleškega, srbskega / hrvaškega jezika;
•    odlične organizacijske in vodstvene sposobnosti;
•    odlične komunikacijske in pogajalske sposobnosti;
•    sposobnost povezovanja in sodelovanja z različnimi deležniki;
•    ustvarjalnost;
•    visoka stopnja osebne integritete.


Delovno mesto bo na voljo z 10. oktobrom 2017. Upravni odbor Združenja Manager bo izbranega kandidata imenoval kot izvršnega direktorja društva. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim obdobjem. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih (8) dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijava

V kolikor želite soustvarjati razvoj slovenskega gospodarstva, izpolnjujete razpisane pogoje, imate visoko stopnjo integritete, prijavo (življenjepis ter spremno pismo v slovenskem in angleškem jeziku) posredujte na e-naslov: laura.smrekar@competo.si.
 
Zadnji rok za prijavo je petek, 22. september 2017. V izbor bodo uvrščeni le kandidati, ki dodobra ustrezajo razpisanim pogojem. Zagotovljena je visoka stopnja diskretnosti obravnave.
Za več informacij se lahko obrnete na Lauro Smrekar (031 321 000).