Raznolikost, enake možnosti in vključenost so lahko vzvodi poslovnih priložnosti

8.3.2022

raznolikost3

76 odstotkov vseh zaposlenih po svetu meni, da je raznolikost eden od ključnih dejavnikov, ko razmišljajo o zaposlitvi. Hkrati pa enak odstotek podjetij nima zapisanih ciljev raznolikosti ali vključevanja v svojih poslovnih strategijah, kažejo izsledki marčevske raziskave Boston Consulting Group (BCG) o raznolikosti, enakih možnosti in vključenosti kot konkurenčnih prednosti organizacij.

Ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, smo v Združenju Manager pretresli izsledke raziskave BCG in izluščili nekaj najpomembnejših.

Spomnimo …
Raznolikost v organizacijah so prizadevanja za spodbujanje zastopanosti različnih demografskih in identitetnih skupin znotraj organizacije, tako da so zaposleni z različnimi ozadji zastopani in uspešni na različnih ravneh, lokacijah in ne glede na delovne izkušnje.

Zagotavljanje enakih možnosti je izenačevanje igralnih pogojev s podporo premalo zastopanim in zagotavljanje enakih možnosti za napredovanje v karieri.

Vključenost pomeni ustvarjanje delovnega okolja, v katerem se vsi zaposleni počutijo cenjene in opolnomočene, da pokažejo svoj pristen jaz, razkrijejo svoje perspektive in se počutijo psihološko varne. Gre za zagotavljanje, da imajo vsi zaposleni pozitivne in podporne izkušnje na delovnem mestu.

Kajti …
70 odstotkov organizacij vodi svoje programe raznolikosti, vendar so še vedno večinoma ozko usmerjeni in niso umeščeni v širši poslovni in družbeni kontekst. Zato tudi kar do 75 odstotkov talentov v podjetjih ne občuti njihovih koristi; 42 odstotkov ljudi pa ne verjame, da podjetja naredijo dovolj za naslavljanje sistemskih krivic.

Kaj lahko naredijo managerji?

  1. Osvežijo svoje poglede in razmišljanja o raznolikosti, enakih možnosti in vključenosti - iz 'delamo dobro' na dolgoročno, trajnostno prednost za organizacijo.
  2. Okrepijo vpliv in učinek dela talentov v organizaciji: obravnavajo potrebe sodelavcev, ki so povezane s srečo, motivacijo in njihovim zadrževanjem ter za to ustvarijo celostne rešitve; razširijo ukrepe prek tradicionalnih področij, prepoznajo kompleksnost identitet in sprememb v potrebah posameznikov.
  3. Raznolikost, enake možnosti in vključenost so lahko vzvodi poslovnih priložnosti; zmanjšajo pristranskost v poslovnih odločitvah, inovirajo nove predloge za medsegmentno delovanje, sodelujejo s partnerji iz ekosistema.
  4. Izkoristijo pričakovanja družbe do ESG smernic za spodbujanje sprememb.