Raziskava WEF: izrazit pesimizem glede svetovnih obetov

18.1.2022

navzdol17

Skoraj 90 odstotkov od več kot 12 tisoč svetovnih poslovnih, političnih in družbenih odločevalcev, ki so jih pri Svetovnem gospodarskem forumu WEF v anketi vprašali, kaj napovedujejo za svet v prihodnjih treh letih, je odgovorilo pesimistično, poročajo Finance. Še več, pospešeno globalno okrevanje jih pričakuje le 10,7 odstotka, kar ni prav spodbuden delež, četudi gre za anketo, ki se usmerja v tveganja. Letos so odločevalci poudarili okoljska tveganja, precej visoko pa tudi krizo socialne kohezije.

Za Slovenijo so bili kratkoročno, v prihodnjih dveh letih, kot najresnejše tveganje prepoznani resni šoki na blagovnih trgih, torej na področju surovin glede njihove razpoložljivosti in tudi cen.

Kot drugo najresnejše tveganje je bila prepoznana geopolitizacija strateških virov, kar pomeni koncentracijo in omejevanje na področju blaga, znanja ali kritičnih surovin in tehnologij za pridobitev geopolitične prednosti.

Tretje tveganje je pok premoženjskih balonov v velikih gospodarstvih, zatem pa so na četrtem mestu enakovredno uvrščeni ekstremni vremenski dogodki in tudi človeško povzročena okoljska škoda.

Več v Financah