Prvič se je sestala Gospodarska koordinacija

6.7.2022
IMG 2211
S strani gospodarstva so člani koordinacije Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, SBC Klub slovenskih podjetnikov in Združenje Manager.

Gospodarska koordinacija2

Gospodarska koordinacija3

Danes je potekal prvi sestanek Gospodarske koordinacije. Gre za strukturirano sodelovanje gospodarskih organizacij ter vodstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki jo je oblikoval minister Matjaž Han.

Sodelujoči na sestanku smo se dogovorili za organizacijo dela v prihodnje in določili ključne teme, ki jih bomo v naslednjih mesecih naslovili. Udeleženci koordinacije smo med ključnimi izzivi izpostavili pomoč podjetjem zaradi visokih cen in dobave energije, pomanjkanja kadrov v delovno intenzivnih panogah in zadrževanja visoko kakovostnih strokovnjakov, vprašanja sprememb davčne zakonodaje in nadaljevanja internacionalizacije slovenskega gospodarstva. V Združenju Manager pozdravljamo prepoznavo akcijskih načrtov za višjo rast produktivnosti in večjo blaginjo v Sloveniji za pomembna dokumenta pri snovanju nadaljnjih ukrepov.

Za najbolj pereči težavi, s katerimi se trenutno sooča slovensko gospodarstvo, smo soglasno prepoznali problematiko pomanjkanja kadrov, vključno z ovirami pri zaposlovanju tujcev, in naraščajoče cene ter dobavo energentov. Za obe tematiki smo že oblikovali delovni skupini organizacij in ministrstva, ki bosta pripravili konkretne predloge za sprejem v obliki sprememb predpisov.

Kot so zapisali na MGRT, je "gospodarska koordinacija operativna skupina predstavnikov gospodarstva, ki bo v sodelovanju z ministrstvom usklajevala ključne rešitve in ukrepe za podporo in pomoč gospodarstvu. Delovala bo tudi na ravni strokovnih skupin za posamezna problemska področja, v katere bodo vključeni strokovnjaki vseh omenjenih organizacij. Koordinacija se bo redno sestajala na mesečni ravni, strokovne skupine pa po potrebi tudi bolj pogosto s ciljem pravočasne priprave učinkovitih in z gospodarstvom usklajenih ukrepov." 

Več: MGRT

Več o akcijskem načrtu za večjo blaginjo v Sloveniji