Prvi Center za poslovni coaching v Sloveniji: za večjo produktivnost, učinkovitost in boljše usklajevanje ekip

26.1.2024

doba
Foto: DOBA Fakulteta

DOBA Fakulteta je ustanovila prvi Center za poslovni coaching v tem delu Evrope, ki bo prepletel raziskovalne, pedagoške, strokovne in svetovalne dejavnosti na področju poslovnega coachinga, kar je, tako izvršna direktorica ZM Petra Juvančič, izjemnega pomena, saj treba v hitrem spreminjajočem se okolju, kjer smo nenehno soočeni z novimi izzivi, dodatno razvijati in krepiti vodstvene sposobnosti, pri čemer coaching vodjem pomaga do večje produktivnosti, učinkovitosti, doseganja ciljev in usklajevanja ekip.

Kakšna bo osrednje poslanstvo centra? Da ustvarja povezave z lokalnimi organizacijami in rešuje praktične, aplikativne izzive, s katerimi se srečujemo na delovnem mestu.

In katere bodo še druge ključne in za podjetja pomembne aktivnosti centra?

-          Raziskovalni projekti in diseminacija,

-          razvijanje voditeljskih sposobnosti v podjetjih in organizacijah s pomočjo coachinga,

-          razvoj online coachinga,

-          družbeno odgovorno delovanje centra in sodelovanje z okoljem,

-          izobraževalna srečanja.

Poglejmo še, kako so prvi tovrstni center v naši državi na pot pospremile direktorica DOBE, vodja novega centra, izvršna direktorica Združenja Manager in profesor coachinga in mentorstva na angleški Sheffield Business School.

Jasna Dominko Baloh, direktorica DOBE, je izpostavila, da se z ustanovitvijo Centra za poslovni coaching DOBA Fakulteta uvršča na zemljevid tega hitro razvijajočega se področja. »Z ustanavljanjem Centra za poslovni coaching sledimo viziji DOBA Fakultete: povezovanju in sodelovanju pedagoškega dela in podjetij. Za študente iščemo najboljše možnosti za učenje za prihodnost. S centrom bomo tako pomagali študentom in tudi našemu okolju. Na DOBA Fakulteti verjamemo, da bo delovanje centra za poslovni coaching prispevalo k boljšemu vodenju, boljšemu počutju, kvaliteti življenja in tudi zadovoljstvu zaposlenih.«

Dr. Daša Grajfoner, vodja Centra za poslovni coaching in visokošolska učiteljica na DOBA Fakulteti, je predstavila cilje in aktivnosti centra. »Center povezuje pedagoško, raziskovalno in svetovalno dejavnost. To je unikatna kombinacija, ki je v tem delu Evrope ni v takšni obliki. Velik poudarek našega centra bo na psiholoških teorijah in psiholoških dokazih, pri tem pa je pomembno poudariti, da se poslovni coaching ne ukvarja nujno samo s psihološkimi težavami, ampak tudi z višanjem kakovosti življenja, doseganjem ciljev, določenimi kompetencami na področju vodenja, zasebnega življenja, pomaga pri premagovanju in spopadanju z ovirami.«

Dr. Bob Garvey, profesor coachinga in mentorstva na Sheffield Business School, Anglija, je govoril o pomenu in uveljavljenosti poslovnega coachinga v svetu. »Coaching se je v zadnjih 20 letih poglavitno spreminjal in rasel in je prisoten na vseh kontinentih sveta in na vseh organizacijskih nivojih podjetij, v vseh različnih sektorjih poslovnega delovanja. Izpostaviti je treba timski coaching, ki se uporablja s stani vodij, managerjev, saj se vloga vodje in način vodenja tima spreminja.«

Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager, je poudarila pomen poslovnega coachinga z vidika vseživljenjskega učenja. »Živimo v zelo hitrem in zelo spreminjajočem se okolju, kjer smo nenehno soočeni z novimi izzivi. Zato je dandanes ključna naša zmožnost prilagajanja. Tukaj vidim velik pomen coachinga za naše člane. Vsi se moramo znati bolj učinkovito, hitreje prilagajati novim izzivom, novim tehnologijam in vsem novim trendom, tržnim in ostalim. Poslovni coaching je pomemben zato, ker je treba dodatno razvijati svoje vodstvene sposobnosti, da se nadgrajujemo, da izpopolnjujemo svoje vodstvene veščine. Sodobno vodenje ljudi se je namreč v zadnjih letih zelo spremenilo. Zdaj obstaja težnja po trajnostnem voditeljstvu (voditelj ni več samo jaz, temveč se razmišlja o timu – nas). Coaching pomaga vodjem, da so bolj empatični, bolje usklajujejo ekipe in so bolj učinkoviti, produktivni in da lažje dosegajo cilje. Nenehno se je treba prilagajati spremembam na trgu, česar smo se še bolj začeli zavedati v preteklih letih nenehnih korenitih sprememb.«