Prožnost dela bo ohranila delo in delovna mesta

19.5.2020
Zdruzenje Manager logotip15

Združenje Manager spodbuja čim hitrejše sprejetje tretjega svežnja t. i. protikoronskih ukrepov in subvencioniranja skrajšanega delovnika. Prožnost dela bo zagotovila večjo možnost ohranitve poslovanja podjetij in delovnih mest. Ob podatku, da je v Evropi ogroženo vsako četrto delovno mesto (26 odstotkov), združenje slovensko vlado poziva k pripravi celovite, trajnostno zasnovane gospodarske izhodne strategije iz krize.

Združenje Manager prepoznava predlagano subvencioniranje skrajšanega delovnika, ki je del ukrepov tretjega svežnja t. i. protikoronskih ukrepov, kot ustrezen ukrep in skladen s praksami drugih evropskih držav. Sprejeti ukrepi bodo pripomogli k večji odpornosti podjetij in k zajezitvi potencialnih množičnih odpuščanj ter omogočili poslovanje podjetij v drastično spremenjenih gospodarskih in tudi družbenih okoliščinah.

Potrebna je odprtost za nove oblike dela

»Upravljanje trga dela je v tem trenutku izjemno pomembno, saj ekonomski recesiji lahko sledi tudi ekonomska depresija. Zato moramo omogočiti fleksibilnejše načine zaposlovanja, da bomo lahko obdržali zaposlene in še naprej vodili podjetja. Zgled so nam lahko Nemčija, Avstrija in Češka, ki so že uvedle (so)financiranje skrajšanega delovnega časa, s čimer preprečujejo masovna odpuščanja. Pri tem je potrebna odprtost tudi do vzpostavljanja novih oblik dela, ki omogočajo prilagodljivost ter sodelovanje, in novi dogovori tako med podjetji kot med socialnimi partnerji,« poudarja Medeja Lončar, predsednica Združenja Manager ter direktorica družb Siemens Slovenija in Hrvaška. Ob tem izpostavlja tudi odgovornost managerjev, da vodenje prilagodijo agilnejšemu in trajnostnemu načinu delovanja: »Podjetja, ki so bolj agilna, imajo bolj zavzete zaposlene, lažje preživijo tako prve šoke kot tudi krizo. V prihodnosti bomo morali tako ciljno krepiti odpornost na krize.«

Ne le preživetje, temveč trajnostno okrevanje

Združenje Manager se skupaj z evropskim združenjem managerjev CEC, ki povezuje prek milijon managerjev iz evropskih držav, zavzema za uvajanje trajnostnih in na krize odpornih oblik zaposlitve. Po podatkih mednarodne svetovalne družbe McKinsey je namreč v Evropi trenutno ogrožena ohranitev kar 26 odstotkov delovnih mest. Zato v združenju ob sprejemanju kratkoročnih ukrepov pozivajo tudi k začetku priprave sistemsko zastavljene in trajnostno zasnovane, celovite gospodarske izhodne strategije iz covid-19 krize.

V Združenju Manager za preživetje in zagotavljanje odpornosti slovenskega gospodarstva tako izpostavljajo pet ključnih področij, pri katerih je potrebno učinkovito sodelovanje za sistemske in trajnostno zastavljene dogovore na ravni države. Ob večji prožnosti na trgu dela še zagotavljanje likvidnosti, spodbujanje nadaljnje digitalizacije, poenostavitve administrativnih postopkov in učinkovitosti državnih organov, dvig produktivnosti ter nove poslovne modele in procese. To je petpodročij, ki so ključna za to, da bomo pripravljeni na recesijo in na morebitne naslednje zdravstvene ali druge krize.

Podobno razmišljajo na evropski ravni. V raziskavi CEC-a, v kateri je sodelovalo 700 evropskih managerjev, so ti izpostavili pomanjkanje transparentnosti, usklajenosti in solidarnosti v Evropi ter pozvali k ukrepom, ki bodo vodili k bolj trajnostnemu gospodarskemu okrevanju. S ciljem mednarodnega povezovanja in sistemskih trajnostnih rešitev se je Združenje Manager preko CER (Centra energetskih rešitev) kot pobudnika v Sloveniji vključilo v mednarodno omrežje za spodbujanje zelenega gospodarstva pri Cambridge Institute for Sustainability Leadership.