Proračun maja z milijardo 350 milijonov primanjkljaja

4.6.2021

okrevanje denar30

Primanjkljaj državnega proračuna je po začasnih podatkih v prvih petih mesecih 2021 znašal milijardo 350 milijonov evrov, brez neposrednega učinka covid ukrepov pa bi bil proračun približno izravnan. V državnem proračunu je za celo leto predviden primanjkljaj v višini dve milijardi 747 milijonov evrov, ugotavlja fiskalni svet, ki ga vodi Davorin Kračun.

Proračunski prihodki so bili v prvih petih mesecih za 26,7 odstotka višji kot v istem obdobju lani, brez upoštevanja neposrednega učinka covid ukrepov pa so se zvišali za 14 odstotkov. Vzroka za razmeroma visoko rast prihodkov sta predvsem učinek osnove, saj so prilivi lani ob začetku epidemije prihodki občutno upadli, in pa sproščanje omejitvenih ukrepov letos.

Odhodki so bili v prvih petih mesecih za 21,3 odstotka višji kot v istem obdobju lani, brez upoštevanja neposrednega učinka covid ukrepov v višini milijarde 366 milijonov evrov, pa so bili višji za 0,5 odstotka, predvsem zaradi višjih stroškov dela.

Za dodatke zaposlenim letos skoraj 400 milijonov

Covid ukrepi z neposrednim učinkom na saldo državnega proračuna so maja znašali 334 milijonov evrov, v prvih petih mesecih pa je skupni neposredni obseg covid ukrepov znašal milijardo 382 milijonov evrov, od tega večina na odhodkovni strani. Največji del z epidemijo povezanih odhodkov v prvih petih mesecih predstavljajo dodatki zaposlenim (skoraj 400 milijonov evrov), pri tem je bilo maja izplačanih največ, za 140 milijonov evrov, dodatkov od začetka epidemije.

Skupni neposredni učinek covid ukrepov od marca 2020 znaša tri milijarde 775 milijonov evrov, skupni obseg ukrepov z upoštevanjem potencialnega učinka na rezultate državnega proračuna iz naslova poroštev, likvidnostnih kreditov in odlogov plačil kreditnih obveznosti pa znaša skoraj 4,5 milijarde evrov.

V ukrepe za ohranjanje delovnih mest je bilo po začasnih podatkih marca 2021 vključenih 53.000 zaposlenih. Za mesec februar, za katerega so podatki že bolj dokončni, je število znašalo okoli 70.000, kar je okoli desetina vseh zaposlenih. Temeljni dohodek za mesec marec je prejelo 32.000 oziroma okoli 45 odstotkov vseh samozaposlenih, vseh prejemnikov temeljnega dohodka je bilo 37.000.

Vir: Delo