Proizvodnja, izvoz in uvoz na višjih vrtljajih kot lani

10.5.2021

industrijska proizvodnja6

Slovenska industrija je to leto začela bolje kot lansko. Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila namreč v prvem četrtletju 2021 za tri odstotke višja kot v istem obdobju lani, kažejo podatki državnega statističnega urada (Surs). Povišanje je predvsem posledica prirastka proizvodnje v predelovalnih dejavnostih (za 3,5 odstotka); v rudarstvu in dejavnosti preskrba z električno energijo, plinom in paro pa je bila nižja za dva oziroma in 2,5 odstotka.

Posledično je bil v prvem četrtletju 2021 skupen prihodek od prodaje v industriji za 4,1 odstotka višji kot v prvem četrtletju 2020, in to tako na domačem kot na tujem trgu. Najbolj se je povišal prihodek v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo (za 8,9 odstotka) in v proizvodnji izdelkov za investicije (za šest odstotkov); v proizvodnji izdelkov za široko porabo pa je bil za slabe štiri odstotke nižji.

Na mesečni ravni in v primerjavi s februarjem je bil marca skupni prihodek od prodaje v industriji nižji za 1,2 odstotka, pri čemer je bil na tujem trgu za dobra dva odstotka nižji kot v februarju, na domačem trgu pa je bil nekoliko višji (za 0,6 odstotka). Delno gre taka gibanja pripisati povečanju skupne vrednost zalog v industrijski proizvodnji, ki je bila v marcu za 0,7 odstotka višja kot v februarju 2021. Vrednost zalog je bila tudi v celotnem prvem četrtletju višja kot v prvem četrtletju lani. 

V prvem četrtletju rast blagovnega izvoza in uvoza

Ugodni trendi v industriji se kažejo tudi v povečanju zunanjetrgovinske menjave. Slovenija je v prvem četrtletju leta 2021 izvozila za 9,4 milijarde evrov blaga (to je za 5,9 odstotka več kot v istem obdobju leta 2020), uvozila pa je za 8,7 milijarde evrov blaga (za 3,5 odstotka več kot v istem obdobju lani). Presežek v blagovni menjavi s tujino je v prvih treh mesecih leta 2021 znašal 700 milijonov evrov; pokritost uvoza z izvozom je bila 108,1-odstotna, še kažejo podatki Sursa.

Vir: Delo