Program financiranja podjetij, ki so utrpela negativen vpliv na poslovanje zaradi agresije Rusije proti Ukrajini

25.5.2023

328437215 1133078317360566 8176048162117738102 n2

Program bo podjetjem vseh velikosti, katerih slabša uspešnost je posledica agresije Rusije proti Ukrajini, olajšal dostop do financiranja naložb v obratna sredstva ali izvedbe naložb na področju Republike Slovenije pod ugodnimi pogoji. Kreditne vloge preko portala vlog sprejemajo od 13.04.2023 dalje.

Bistvene prednosti novega programa:

  • Znesek posameznega kredita je od 100.000 EUR naprej.
  • Doba kreditiranja je med 2 in 12 let.
  • Možne so vse vrste zavarovanj.
  • Financiranje do 85 % vrednosti naložb vključno z nevračljivim DDV.
  • Ugodna obrestna mera, ki je nižja od približka tržne obrestne mere.
  • Moratorij na odplačilo glavnice 24 mesecev, vendar ne več kot ½ ročnosti kredita.

Krediti po programu ORMG1 so gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom in zadrugam na voljo neposredno pri SID banki, ki je tako z novim programom zagotovila dodatno in potrebam gospodarstvu prilagojeno dolgoročno financiranje.

Več na spletni strani SID banke.