Prodaja v storitvah in trgovini aprila za petino višja kot pred letom

29.6.2022

trgovina na drobno6

Skupni obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini se je aprila povečal tako na mesečni kot na letni ravni. V mesečni primerjavi je bil večji za 1,6 odstotka, v primerjavi z lanskim aprilom pa za 20,2 odstotka. Največjo rast prodaje so statistiki opazili v gostinstvu, od tiste aprila lani je bila skoraj trikrat višja, poroča STA.

V trgovini je bil skupni obseg prodaje aprila za 0,2 odstotka višji kot marca, v storitvenih dejavnostih pa za 2,5 odstotka. Med slednjimi se je v mesečni primerjavi najbolj povečal pri informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, in sicer za 9,4 odstotka. Zvišal se je tudi v prometu in skladiščenju (za 7,5 odstotka).

Po drugi strani je bil v gostinstvu skupni obseg prodaje za 7,4 odstotka nižji kot marca, upadel je tudi v poslovanju z nepremičninami (za 1,1 odstotka), drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 0,4 odstotka) ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 0,2 odstotka).

V primerjavi z lanskim aprilom pa je bil skupni obseg prodaje v storitvenih dejavnostih večji za 25,7 odstotka in v trgovini za 10,9 odstotka, je danes sporočil statistični urad.

Na letni ravni se je povečal v vseh skupinah storitvenih dejavnosti, najbolj v gostinstvu (za 187,6 odstotka). Sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 22,8 odstotka), promet in skladiščenje (za 19,9 odstotka), informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 18,3 odstotka), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 8,9 odstotka) ter poslovanje z nepremičninami (za 2,2 odstotka).

V prvih štirih mesecih 2022 je bil skupni obseg prodaje za 16,6 odstotka večji kot v istem obdobju prejšnjega leta. Rast v storitvenih dejavnostih je bila 20,5-odstotna, v trgovini pa 10,7-odstotna. Obseg prodaje se je povečal v vseh skupinah storitvenih dejavnosti, najizraziteje pa v gostinstvu (za 209,4 odstotka).

Vir: STA